بررسی تاثیر پارامترهای هندسی سپر فلزی بر نیروی دینامیکی موثر آب هنگام وقوع زلزله

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده مجتبی قاسمی-تورج صمیمی-ساسان معتقد
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:مهمترین سازه های دریایی، موج شکن ها و دیوارهای ساحلی می باشند. اعمال نیروهای هیدرودینامیکی حاصل از اثر زلزله بر روی این دیوارها می تواند نیروهای طراحی را متاثر سازد. در این تحقیق اثر ارتعاشات دینامیکی حاصل از بارهای زلزله و بارهای هیدرودینامیکی روی دیوارها ساحلی مورد بر روی این دیوارها مطالعه قرار گرفته است. به طور خاص به دلیل اهمیت سپرهای فلزی در احداث تعداد زیادی از دیوارهای ساحلی، مثالها عددی بر روی این نوع دیوارها انجام شده و نتیجه گیریهای لازم ارائه گردیده است. همچنین یک برنامه کامپیوتری به زبان C++ جهت تحلیل دینامیکی سازه مورد نظر نوشته شده است. در این مقاله پارامترهای عرض و ارتفاع به عنوان متغیر در صفحات فرض و اثر آنها بر روی جابجایی ها، تنش ها و فرکانسهای طبیعی بررسی شده است. با افزایش ارتفاع و ثابت بودن سایر پارامترهای موثر، کاهش تدریجی و ملایمی را در تغییر مکان وسط صفحه خواهیم داشت، ولی تنشها به نسبت افزایش بیشتری خواهند داشت و فرکانسهای طبیعی نیز کاهش می یابند، در صورتی که با افزایش عرض و ثابت بودن سایر پارامترها، جابجایی وسط صفحه به صورت غیر خطی افزایش می یابد و مطابق آن تنشها افزایش می یابد و فرکانسهای طبیعی نیز کاهش شدیدی را نشان میدهند.