بررسی اثر زلزله بر روی فلوم کانال دشت عباس در دو حالت پر و خالی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده حسین زارع دهدشت-احسان زارع دهدشت-فرشید مصباح
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:بهره برداری به عنوان هدف نهایی احداث هر سازه اهمیت زیادی دارد و بالا بردن طول عمر سازه به کمک فاکتورهای بهره برداری یکی از راههای افزایش طول عمر سازه می باشد. در مقاله ذیل برانیم که آب را به عنوان فاکتور و هدف اصلی بهره برداری ضریب اطمینان بسیار موثری در طول بهره برداری یک سازه خاص مورد بررسی قرار دهیم.
هرچند که فاکتور های زیادی برای این مقایسه وجود دارد ولی تغییر مکان موثرترین فاکتور برای این مقایسه می باشد.

کلید واژه ها: هرمزگان