بررسی آسیب پذیری لرزه ای قابهای خمشی فولادهای با اتصالات نیمه صلب

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده جواد سلاجقه-عادل غفاری-علی فخرالدینی
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:قاب خمشی فولادی یکی از متداولترین سیستم های سازه ای است که علاوه بر شکل پذیری زیاد آن راه حل مناسبی نیز برای محدودیت های فضای معماری می باشد که در سالهای اخیر در کشورمان به وفور از آن استفاده می شود، به دلیل متنوع بودن اتصالات از لحاظ مقاومت و سختی در این سیستم سازه ای عملکردهای گوناگونی از آن دیده میشود. در روشهای مرسوم طراحی جهت مدل سازی سازه، اتصالات آن را صلب یا مفصل ایده آل در نظر می گیرند اما به دلیل عدم اجرای صحیح و اصولی اجزای اتصالات و نداشتن سیستم باربر جانبی مناسب رفتار ایناتصالات رابه سمت اتصالات نیمه گیردار سوق می دهند، که شبیه سای ایده ال آنها آثار نامطلوبی بر عملکرد کلی قاب خواهد داشت که کاهش شکل پذیری مهمترین ضایعه در اثر عامل فوق می باشد. در این مقاله سعی بر این است تا با در نظر گرفتن اثر پارامترهای اتصال در قابهای خمشی صلب و نیمه صلب فولادی 4 طبقه 4 دهانه و بر اساس ضوابط طراحی دستورالعمل FEMA356 با استفاده از برنامه DRAIN-2DX رفتار آنها را مورد بررسی قرار داده شود.کلید واژه ها: زمینلرزه سازه مدلسازی قابخمشی مقالات جنبی