بررسی سنگ شناسی و کانی‌شناسی اسکارن‌ها و مرمرهای منطقه چاه سوار‌ آغا

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مجید فخار، ایرج نوربهشت، موسی نقره ئیان، رضا شمسی پور دهکردی ، محمد علی مکی زاده
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳Petrogaphy and mineralogy studies of skarns and marbles in Chah Savar Agha area

M.fakhar, E. Norbehesht, M. Noghreyan, R. Shamsipor, M. A. Makizakeh


The Chah Savar Agha area is located in ۷۰ Km North West of Neyriz city. There are skarns and marbles in sharp contact with ultramafic rocks.Geological studies show extreme tectonic movments on the rocks. In addition, petrographic studies this region verify two kinds of metamorphism: ۱- Progressive metamorphism: during which carbonate rocks have been metamorphosed and skarn genesis are taked place. ۲- Retrograde metamorphism: Which is a sign of on phase of week metamorphism after peake metamorphism in the rocks of the region. In some places skarns and marbles show a particular orientation which probably is an evident of tectonic movments after their formation process, possibly, this tectonic phase is take place between two main metamorphism phases.

منطقه چاه‌ سوار آغا در 70 کیلومتری شمال غرب نی‌ریز واقع است. در این منطقه مرمرها و اسکارن‌ها با سنگ‌های الترامافیک مرز شارپ دارند. بررسی زمین شناسی تاثیر حرکات تکتونیکی شدید روی این سنگ‌ها را نشان‌می‌دهد. همچنین مطالعات سنگ شناسی این منطقه دو نوع دگرگونی را به اثبات می‌رساند:

1- دگرگونی پیشرونده: که طی آن سنگ‌های کربناتی متامورف شده و اسکارن‌زایی صورت گرفته است.

2- دگرگونی قهقرایی: که نشانه یک فاز دگرگونی خفیف بعد از اوج دگرگونی در سنگ‌های منطقه می‌باشد. در بعضی نقاط اسکارن‌ها و مرمرها جهت یافتگی خاصی را نشان می‌دهند که دلیلی بر حرکات تکتونیکی پس از تشکیل آنها می‌باشد احتمالاً.این فاز تکتونیکی بین دو فاز دگرگونی اصلی منطقه واقع شده است.


کلید واژه ها: سایر موارد