مطالعات پترولوژی و زمین شناسی سنگهای سیل مختلط در شمال روستای چهرگان (غرب تسوج – آذربایجان شرقی)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حجت فاطمی
تاريخ برگزاری ۱۲ بهمن ۱۳۸۳

Petrological and Geological Studies of Complex Sill in north of cheheregan Village

(West of Tasuj, East Azerbaidjan)

Abstract :

Complex sill intrusion of Gatheroochan mount situated at north of chehregan village, north of urmia lake that extend for ۴ kilometer with ۴۰۰m width. This sill contains mafic rock include of Gabbro, Dolerite and diabase and felsic rocks include Rhyolite and qranophyre. Parental magmas of these rocks is mafic magmas that differentiated due to different density, temperature into the different density, temperature into the different acidic and mafic immisible melts. This differentiation process caused to formation of basic rock and acidic rocks such as granophyre and Rhyolite. In the intrusion acidic rocks occur at upper part and mafic rocks occur at lower part of intrusion. Acidic rocks Characterize with prophyritic texture and mafic rocks with ophitic to subophitic texture. Geochemical data and discrimination diagrams, Suggest within continental Plate magma. Emplcement and display tholoeitic magmatic character. Age of this intrusion according to field data is pre – Permian.


چکیده:

توده نفوذی سیل مختلط کوه قاطر اوچان در شمال روستای چهرگان در شمال دریاچه ارومیه به طول تقریبی چهار کیلومتر و عرض چهارصد متر برونزد دارد که شامل سنگهای بازیک گابرو، دولریت و دیاباز و سنگهای اسیدی ریولیتی تا میکروگرانیت (گرانوفیر) می باشد. ماگمای اصلی این توده یک ماگمای بازیک بوده، که در اثر تفریق ماگمای کاملاً مایع و اختلاط ناپذیری و داشتن چگالی و حرارت متفاوت از هم جدا گردیده و به سنگهای سیلیس بیشتر (ریولیت) تا میکرو گرانیت (گرانوفیر) تبدیل گردیده‌اند. در این توده سنگهای اسیدی بیشتر در قسمتهای فوقانی و سنگهای بازیک در قسمت تحتانی قرار گرفته اند. سنگهای اسیدی توده مذکور دارای بافت پورفیری سنگهای بازیک دارای بافت افیتیکی، ساب افیتیکی و گرانولار می باشد. از مطالعات ژئوشیمیائی که برای تعیین محیط تکتونیکی فوق صورت گرفته بازالت صفحه‌ای یا قاره ای بدست می اید. همچنین در تعیین سری ماگمای سنگهای بازیک سری تولئیتی بدست آمده است.سن توده مذکور با توجه به شرایط صحرائی پیش از پرمین تشخیص داده شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد