تعیین میزان نرخ روکنی (denudation) و شناسایی مناطق روباره‌برداری شده (exhumed regions) در البرز

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مریم نفریه
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Determination of denudation rate and recognition of exhumed regions in Alborz


Nafarieh Maryam


Abstract:


An estimation of burial depth of Alborz rock units is carried out in order to recognize the exhumed regions of the orogen, on the basis of the geological map of Iran on ۱:۱۰۰۰,۰۰۰ scale.studying the burial depth distribution laid over the fault map indicates that the contour gradients strongly increase along the major fault zones, which shows that the faulting has caused an increase in exhumation rate in the Alborz range. The mean elevation of the range is calculated and was applied to the related empirical relationship, by which the mean denudation rate of the Alborz range was estimated to about ۰.۴۶۷ mm/yr.


به منظور شناسایی مناطق روباره‌برداری شده برای نخستین بار برآوردی از ژرفای تدفین واحدهای سنگی البرز صورت گرفته است. این کار به کمک اطلاعات موجود در نقشه زمین‌ شناسی 1:1000،000 ایران انجام شده است. بررسی نقشه پراکندگی ژرفای تدفین به همراه نقشه گسلهای منطقه نشان می‌دهد که در محل گسلهای اصلی شیب کنتورها به شدت افزایش می‌یابد و این ویژگی نشان می‌دهد که پدیده گسلش موجب افزایش میزان نرخ روباره‌برداری در گستره البرز شده است. در این پژوهش با قرار دادن ارتفاع متوسط 1700 متر در نمودار، نرخ متوسط روکنی در البرز 467/0 میلی‌متر در سال به دست آمد.

کلید واژه ها: البرز روباره‌برداری ژئوفیزیک سایر موارد