تحلیل ساختارهای شکننده ارتفاعات شمال خاور رفسنجان

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علی سیستانی پور، همایون صفایی، سهیلا بوذری
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


:Abstract
The heights in the east northern part of Rafsanjan- with a north west to southeast trend are mainly made up of folded and broken sedimentary rocks wich were formed from precomberian to Neogen the most important structure of this area is Davaran right-turned strkie slip fault with according to its geometrical position and mechanism, seems to be the main factor of deformation in this area field observations and Digital Process on the data satellite prove the conformity between the faults in this region and the .Y breakages in a shearzone also the trend and mechanism of these faults as compared with the trend of the major zon of the deformation comfirm the mechanism of convergent strike slip fault in this area

چکیده :

ارتفاعات شمال خاور رفسنجان با روند شمال باختری- جنوب خاوری عمدتاً از سنگهای رسوبی چین خورده و گسسته شده پرکامبرین تانئوژن تشکیل شده است، مهمترین ساختار منطقه گسل داوران است که با توجه به وضعیت هندسی و مکانیزم آن به نظر می رسد مهمترین عامل ایجاد دگرشکلی در منطقه باشد. مطالعات صحرایی و پردازش داده های رقومی ماهواره ای منطقه تطابق بین گسلهای محل مورد مطالعه با شکستگیهای .Y در یک زون برشی را ثابت می‎کند. همچنین روند و مکانیسم این گسلها نسبت به امتداد زون اصلی دگر شکلی وجود مکانیسم راستالغز راستگرد همگرا را در این منطقه تأیید می‎کند.

کلید واژه ها: کرمان