بررسی توزیع محورهای تنش بیشینه در ایالت سیستان و الگوی ساختاری پیشنهادی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حسین فتوت رودسری، اعظم رونقی ، زینب معمار
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Abstract
Systan state is one of the important structures in theeast of Iran that separated from Loot block by Nehbandan fault. the maximum issue of stress axis by concerning viewing of fault surface and sliken sides and also the extentional ...(par manand) joints and Neogen fold axis will be Northeast-southwest . so we suggeste two structural model for this area.۱) subsistance a right lateral extentional-shearing system.the witnesses of this model is the diffrences between the age of marginal faults (north-south) with internal faults (Northwest-Southeast) and the angle of main stress for apologis systematic joints. (P type) ۲) constitution initial faults through right lateral motion after faults. (Concerning the first model), one block's rotation accure at divide of these faults. The witnesses of this , we can indicate a shearing motion (simple shear) that making possible the chance of block's rotation at divide of faults , and also construct a sery of extentional areas to compositional areas.

چکیده :
 ایالت سیستان یکی از پهنه های ساختاری مهم در شرق ایران است. که توسط گسل نهبندان از بلوک لوت(Lut block ) جدا می شود. با توجه به برداشت صفحات گسلی وخش لغزها ، درزه های کششی پرمانند و محورچین چوردگی های نئوژن ، توزیع محور استرس بیشبنه شمال شرق – جنوب غرب خواهد بود . برای این منطقه 2 الگوی ساختاری پیشنهاد میشود : الف : وجود یک سیستم فشاری – برشی راستگرد که از شواهد آن تفاوت سنی گسلهای حاشیه (شمالی – جنوبی ) با گسلهای داخلی (شمال غرب – جنوب شرق ) و زوایه اعمال تنش اصلی برای توجیه شکستگی های سیستماتیک (نوع P) می باشد .ب : با تشکیل گسلهای اولیه (با توجه الگوی الف ) در اثر حرکت راستگرد بعضی از گسلها ، یک چرخش بلوکی در حد فاصل این گسلها روی داده است . از شواهد آن می توان به نوع حرکت برشی (برش ساده ) که احتمال چرخش بلوکها در حدفاصل گسلها امکانپذیر می سازد و ایجاد یک سری از مناطق انبساطی ( کششی ) در مجاورت مناطق فشاری خواهد بود .
کلمات کلیدی : ایالت سیستان ، محور استرس بیشینه

کلید واژه ها: سایر موارد