بایواستراتیگرافی سکانس رسوبی حفــــــاری شده در چاه چشمه خوش -۶ واقع در دزفول شمالی ، جنوب ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده افسونگر فراست – محمدقویدل سیوکی- سیدعلی آقانباتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

۱.       Neoalveolina melo curdica zone # ۶۱ (Wynd , ۱۹۶۵)  
۲.       Miogypsinoides – Archaias – Valvulinid sp.۱ assemblage zone # ۲ (Adams & Bourgeois , ۱۹۶۷)
۳.       Globigerina spp. assemblage zone # ۵۵(Wynd , ۱۹۶۵)  ]
۴.       Globorotalia cerro-azulensis-Hantkenina assemblage zone # ۵۲(Wynd , ۱۹۶۵)  
۵.      Truncorotaloides - Porticulasphaera - Globorotalia spinulosa assemblage zone # ۴۷(Wynd , ۱۹۶۵)
۶.       Globorotalia rex- Globorotalia formosa- Globorotalia aragonensis assemblage zone # ۴۵(Wynd , ۱۹۶۵)  
۷.     
۸.       Globorotalia velascoensis – Globorotalia pseudomenardii assemblage zone # ۴۲(Wynd , ۱۹۶۵)  

۹.           Globotruncana stuarti- Pseudotextularia varians assemblage zone # ۳۹(Wynd , ۱۹۶۵) 

۱۰.    Globotruncana elevata elevata zone # ۳۳(Wynd , ۱۹۶۵)  
۱۱.     Ventilabrella (Planoglobulina) subzone # ۳۳a (Wynd , ۱۹۶۵)  

۱۲.     Globotruncana concavata/ventricosa carinata assemblage zone # ۳۲(Wynd , ۱۹۶۵)  

۱۳.     Rotalia sp.۲۲-algae assemblage zone # ۳۰(Wynd , ۱۹۶۵)

۱۴.     Globotruncana schneegansi – Globotruncana sigali assemblage zone # ۲۸(Wynd,۱۹۶۵)

۱۵.     Nezzazata – alveolinid assemblage zone # ۲۵(Wynd , ۱۹۶۵)  

 
Abstract

Micropaleontological investigation was carried out on ۷۱۰ thin-sections from the drilled sequence of Cheshmeh-Khush well # ۶ .Based on paleontological data, in descending stratigraphical order, this drilled sedimentary sequence is divided into the Agha-Jari, Gachsaran, Asmari, Pabdeh, Gurpi, Ilam, Surgah and Sarvak formations. Based on stratigraphical distribution of microfossils, ۱۵ biozones were established throughout the drilled sedimentary sequence of this well that they are 
   

 
 
 
     
 

چکیده   :
  این مقاله بر اساس بررسی و مطالعه دیرینه شناسی روی710 اسلاید میکروسکوپی از توالی رسوبی چاه چشمه خوش-6 واقع در میدان نفتی دزفول شمالی تهیه و تنظیم شده است . بر طبق این مطالعه ، توالی رسوبی این چاه از بالا به پایین به سازندهای آغاجاری ، گچساران ، آسماری ، پابده ، گورپی ، ایلام ، سورگاه و سروک تقسیم می شود. در این مطالعه با توجه به انتشار چینه شناسی میکروفسیلها ،15 بیوزون در توالی رسوبی این چاه مشخص گردید که این بیوزونها از بالا به پایین عبارتند از :

کلید واژه ها: خوزستان