مقالات

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۸۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی روندتاثیرپذیری زمین لغزش به پهنه بندی تکتونیک فعال حاصل ازشاخصSmfرحمان شریفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
طرح کنترل ژئودتیکی زمین لغزش روستای باریکان شهرستان طالقانرامین کیامهرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی محل مخازن سدها از دیدگاه زمین شناسی مهندسی با نگرشی ویژه به مخازن سد خراسان در استان چهار محال بختیاریرامین کرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تأثیر پارامترهای زمین بر فشار سینه­ کار تونل (خط ۷ متروی تهران)راحب باقرپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
ردیابی مواد رنگی در سازندهای کارستی با محیط جریان افشانرئیسی، عزت اله اسدپور، روح اله زارع، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش‌های عددی در تحلیل پایداری انواع سازه‌های زیرزمینی براساس منحنی عکس‌العمل زمیندکترکاظم اورعی، علی‌رضا حسینی‌مقدم، شبیر ارشدنژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نقش فشار سیال در ایجاد شکست‌های القائی چاه‌های میدان نفتی اهوازدکتر مسعود منجزی- مهندس بیژن عربلوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
منطقه عسلویهدکتر محمد رضا نیکودل دکتر شهاب الدین یثربی،مرتضی شش پریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پدیده نشت زمین تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینیدکتر غلامرضا لشکری پور، مهدی قوشه ای، رضا مقدم فردویی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین شناسی مهندسی توده سنگ آهک کریستالین سد مروک بروجرددکتر غلامرضا خانلری،مهندس فریدون بهرامی سامانی،یزدان محبی حسن أبادی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل پایداری شیروانی های خاکی با استفاده از شاخص اعتمادپذیری (b)دکتر سیدمحمود فاطمــی عقدا؛ وحیـد فـرج پـور ، سجاد کاظم شیرودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه‌ تحلیلی‌ روشهای‌ تعیین‌ خصوصیات‌ مهندسی‌ خاک‌ در آزمایشگاه‌ و صحرادکتر رسول‌ اجل‌لوئیان‌ و دکتر غلامرضا پورنقشبندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نقش میان لایه‌های شیلی و مارنی در آب بندی ساختگاه سد بارزودکتر اکبر قاضی فرد۱، مهندس غلامرضا غلامی۲، ناصرتالی خشک۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونلهای انحراف آب سد گتوند علیا با استفاده از پارامترهای زمین شناسی مهندسی و ژئومکانیکیدکتر احمد جعفری، رامین دوست محمدی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
لرزه خیزی و برآورد خطر زمین لرزه در ساختگاه سد بختیاریداریوش طاهری، محمد رضا نیکودل،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مقایسه پارامترهای ژئومکانیکی سازند آغاجاری در پهنه زاگرسداریوش طاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و اقتصادی کنگلومرای هزاردرهخم‌چیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی مسائل زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی سد کارون ۲، محور ۳-Aخسرو نگین تاجی- فریدون حیدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی علل فرار آب از مخزن سد خاکی بناب مرندخدیجه کیان پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی منطقه همدان و تاثیر آن بر ساختگاه سد اکباتانخانلری، غلامرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین