مقالات

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۸۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
رابطه بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در شرق ایرانحافظی مقدس , ناصر ـ کمک پناه , علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی نهشته­های رسوبی حوضه آبریز سد آغ­چایجعفر دلائی میلانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
دیدگاه‌های زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی در آب‌بندی ساختگاه سد کلقان‌چایتورج پناه‌برحق- قدرت برزگریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی نقش استراتیگرافی در رفتار سنگ سقف در کارگاه های استخراج ذغال سنگ ـ مطالعاتموری : معادن Newstan در استرالیا و لایهP۱۰معادن طرزهترابی, سیدرحمانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ارائه ماتریس کاربردی برخی از روشهای آماری در داده کاوی برای پیش­ بینی زلزلهپویان رمضانی بشلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر شرایط و دلایل وقوع رانش زمین در جاجرودپدرام بحرینی- مرتضی سیارپور- سید حمید قربانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی عوامل کنترل‌ کننده نفوذپذیری در تکیه‌گاه سدهای کارستی زاگرسبهناز شباب بروجنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
بهینه سازی تولید مصالح‌ سنگدانه ای‌ (بالاست‌) جهت‌بهمن بهلولی- مصطفی عسکری - علی کیانمرزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
معرفی ماشین حفار (TUNNELING BORING MACHINE) طرح ملی تونل گاوشان و تعیین پارامترهای ژئو مکانیکی سنگ و مقایسه آن با مقادیر مکانیکال دستگاه در جهت پیش بیتی کیفیت سنگ در حال حفاریبهزاد زمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی و تقلیل منابع عدم قطعیت (نایقینی) در مدلسازی آبهایزیرزمینی با استفاده از روش واسنجی (کالیبراسیون) خودکار تعیینیبهرنگ یوسفی ناغانی، محمدجواد عابدینی، مزدا کمپانی زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی عوامل موثر و پهنه بندی خطر زمین لغزش در مسیر راه آهن تبریزـ میانهبهرامی,حمیدـ ارومیه ای, علی ـ شریفی, شهروزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ارزیابی تغییرات خصوصیات مهندسی خاکهای آلوده به مواد نفتیبشیر گنبدی, محمدـ طاهری, داریوش ـ خدادی, احمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تعیین پارامترهای مقاومتی توده سنگ معدن سنگ آهن چادرملوبداغ آبادی, سعید ـ عطایی, معمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی حساسیت در رسوبات نرم ساختگاه میانگذر دریاچه ارومیهباغبان گلپسند, محمدرضا ـ نیکودل, محمدرضا ـ یثربی, سیدشهاب الدین ـ اصغری, ابراهیم ـسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در پهنه‌بندی خطر زمین لغزشبابک راکعی، ماشالله خامه‌چیان، پرویز عبدالملکی، پانته‌آ گیاهچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه سفیدارگلهبابک راکعی ، ماشالله خامه‌چیان ، پرویز عبدالملکی، پانته‌آ گیاهچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی خطر زمین لغزش و اثرات مخرب آن در محدوده کوه کی نو (جنوب شرقی استان لرستان)بابک خردمند عبدالحسین احمد نیا محسن پور کرمانی محسن هدایتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی استفاده از سیستم امتیاز دهی خطر سنگ افتها در جاده‌های کوهستانی کشور( مطالعه موردی جاده چالوس)ایمان انتظام سلطانی، محمد جواد بلورچی، امیر شمشکی، فرهاد انصاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی مقایسه ای روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزه ها در منطقه کودی کانال هندایمان انتظام سلطانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی سایندگی خاک های مسیر خط A متروی قمامین نظرپور شیخ آبادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین