مقالات

نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۸۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی خطر گل گرفتگی مسیر خط A متروی قمامین نظرپور شیخ آبادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
پیش بینی نرخ نفوذ TBM به تفکیک واحدهای زمین شناسی در تونل انتقال آب گلاب (قطعه ۱)امیرحسین نوری زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
مطالعات زمین شناسی ساختاری و مهندسی در محدوده ساختگاه سد مهرانه رود تبریزامیر مرتضی عظیم زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
فرونشست زمین در دشت تهران و عوامل مؤثر در شکل گیری آنامیر شمشکی ، محمد جواد بلورچی ، ایمان انتظام سلطانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
نقشه های زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شیرازامیر شاه بیگ منوچهر پدرامی محمد رضا عبدالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مقایسه نتایج آزمون SPT با نتایج آزمایشگاهی رسوبات آبرفتی در ساختگاه کارخانه لامپ تصویری عالم آرا- مرندامیر خبازی، ماشااله خامه چیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ویژگیهای مهندسی گسله ها و درزه ها در معدن سنگ آهن گل گهرامیر حلاجی و همکارانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تأثیر پارامترهای شیمیایی نهشته های مارنی بر خصوصیات زمین شناسی مهندسی آنها (با تأکید بر دوام پذیری)در منطقه قماکرم کرامتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پهنه بندی خطر زمین لغزش مطالعه موردی، حوزه آبخیز بانهاقبال محمدی- مسعود گودرزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
روشهای کنترل بهمن در حوزه آبخیز سیرواناقبال محمدی- رسول گودرزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی نفوذپذیری پی سد گتوند علیا بر اساس نتایج آزمایشات لوژاناسپندار, رادین ـ عظیمی, رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
محاسبه سوی تنش های اصلی اعمال شده بر سد امیرکبیراحمدیان سسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ژئوتکنیکی رسوبات ریز دانه آبرفتهای تهراناحمد معتمد- پدرام ناویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل فرایند حرکت و لغزش زمین لغزه ها بر پایه مدل اتومات سلولیاحمد فهیمی فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک ساختگاه سد ارسباراناحمد اکبری مقدم قیه باشیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارتباط بین میزان نرخ نفوذ در گمانه زنی اکتشافی وخصوصیات سنگ شناسی زمین در تونل بزرگ انتقال آب قمروداحسان مختاری، دکتر علی ارومیه ای، دکتر محمدرضا نیکودلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی خصوصیات زمین‏‏ شناسی مهندسی سد کوتْر جهت آب‏ ندی ثی سداجل‏لوإـیان، رسول منصفی، عبدالهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی تزریق پذیری سازندهای سنگی ساختگاه سد سیونداجل لوئیان، رسول- قاضی فرد، اکبر- غلامی، غلامرضا- رضائی، محسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد زمین شناسی مهندسی در توسعه شهریاجل لوئیان، رسول فاتحی، لیلاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی خصوصیات ژئومکانیکی ساختگاه سدهای شمیل و نیانابراهیم شریفی تشنیزی - محمد رضا نیکودل - علی ارومیه ای عبدالهادی قزوینیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین