مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تأثیر پارامترهای مقاومتی و دگرشکلی بر رفتار مهندسی خاک (تونل خط آهن تهران- تبریز)مهدیه مهرنهادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
پهنه‌بندی استعداد توان باربری نهشته‌های کواترنری شهر تهران با استفاده از SPTمهدی ملکی، جعفر غیومیان، سیّد محمود فاطمی عقدا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نرمالیزه کردن مقادیر چکش اشمیت و استفاده از آن در تخمین مقاومت فشاری سنگ‌هامهدی فتحی برفهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی اعتبار روش¬های مختلف تخمین جریان آب نفوذی به تونل (مطالعه موردی، تونل انتقال آب گلاب)مهدی عباسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
تخمین مشخصات توده سنگ با استفاده از طبقه‌بندی‌ها در ساختگاه سد قره آغاچمهدی صدیقی، کمال گنجعلی پور، محمود هاشمی اصفهانیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی ساختگاه سد سلمان فارسی از دیدگاه ژئو تکنیکمهدی سیگاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی زمین لغزشها در منطقه و حوضه آبخیز سد لتیانمهدی رهبرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ویژگی­های ژئوتکنیکی و سنگ­شناسی ساختگاه سد خاکی لاگز (با نگرشی بر دلایل فرار آب از مخزن سد)مهدی بهرفتارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی خصوصیات مقاومتی و دوام­داری سنگهای آذرین براساس اندازه دانه­ها (مطالعه موردی موج­شکن شهید رجایی)مهدی امانیان۱، ناصرحافظی مقدس۲، محمدرضا نیکودل۳، ابراهیم شریفی تشنیزی۴، حسین مهدیزاده شهری۵سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی آزادراه شمال حد فاصل رستم آباد-رودبار (زمین لغزش دشتگان)منوچهرمرتضوی چمچالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نشانه‌های درون کارست در سنگ بستر منطقه فروچالهای همدانمنوچهر امیری حسین علیرضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی ویژگی های ژئو تکنیکی توده سنگ های مسیر تونل انتقال آب سبزکوهمقدس هیر, شهرام ـ اجل لوئیان , رسول ـ هاشمی , محمود ـ بنی هاشمی , رسول ـ آهنگران راد, علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نقش رس و سیمان در تعیین رفتار مهندسی سنگهای تورمیمظاهر یاوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل سه بعدی ریزشهای گوه ای در معادن روباز به روش برداری بر پایه شرایط موجود در معدن مس سرچشمهمصطفی آموزش کاوه طالبی الهام منتظریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی روش طبقه‌بندی مهندسی SMR با نگرش ویژه به تحلیل نتایج دامنه‌های سنگی جاده چالوسِمسعود محمودپور، سوزان کریم‌نژاد طاری، محمدجواد بلورچی، فرهاد انصاری مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
الگوی بازتاب ویژگی های زمین شناسی مهندسی توده های سنگی- خاکی در نقشه زمین شناسی مهندسی ۱:۲۵۰۰۰ خورمسعود محمودپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ های ورودی پرتال سبزکوهمسعود حاجیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین لغزشهای جاده ای در محور گلوگاه – فیروزجا و دو محور فرعی مجاورمریم فتاحی بندپیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین نرخ فرونشست شمال غرب مشهد به کمک تکنیک تداخل سنجی راداری (InSAR)مریم دهقانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نتایج موفقیت آمیز به کارگیری مهندسی ارزش در سیستم نگهداری حوضچه استغراق سد کارون ۳مرجان بشیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین