مقالات

نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۸۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ارزیابی نفوذپذیری و رفتار هیدروژئومکانیکی توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در ساختگاه سد قردانلوحسین هدایتی تلوکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
رابطه پایداری شیب ـ رطوبت و لیتولوژی با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی و داده های ماهواره ای در محدوده تنگ بستانک کمربند ساختاری زاگرس جنوب غرب ایرانحسینی روزبهانی, سعیده ـ فرهودی , قدرت ا... ـ پیراسته , سعید ـ رنگزن, کاظمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی خواص مهندسی سنگدانه های جنوب بیرجندحمید بهرامی، علی ارومیه ای، نورالدین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
آب بندی پی و تکیه گاههای بند تاریخی اخلمد از دیدگاه زمین شناسی مهندسیحمید رضا زارعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پهنه بندی فرسایش بادی با استفاده از خصوصیات مهندسی در دشت سیستانحمید رضا سلوکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی علل نشست سطح زمین در ایرانشهرحمید کشتکار ، محمد مودبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
استفاده از شرایط زمین شناسی و طبقه بندی مهندسی سنگها در پیش بینی پایداری تونل ها با نگرش ویژه در سد سهندحمیدرضا سلوکی- غلامرضا لشگری پور- محمد باقر رنجبرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه تاثیر بازشدگی دهانه درزه ها بر وقوع فروچاله ها در حاشیه نیروگاه همدانحیدری مجتبی ـ خانلری , غلامرضا ـ طالب بیدختی , علیرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه خواص مهندسی سنگهای تبخیری گستره مخزن و پس سد کنگیر سومارحیدری, مجتبی ـ شفیعی, علی ـ باغداردخت, زریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ارزیابی تاثیر نفت خام بر تراکم پذیری رسوباتخامه چیان, ماشاا... ـ چرخابی , امیرحسین ، تاجیک , مجیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
زمین شناسی منطقه همدان و تاثیر آن بر ساختگاه سد اکباتانخانلری، غلامرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی تزریق پذیری سازند ایلام برای اجرای عملیات آببند کردن (مطالعه موردی تونل نوسود)خانلری، غلامرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی سازند ایلام (تونل نوسود)خانلری، غلامرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی علل فرار آب از مخزن سد خاکی بناب مرندخدیجه کیان پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی مسائل زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی سد کارون ۲، محور ۳-Aخسرو نگین تاجی- فریدون حیدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و اقتصادی کنگلومرای هزاردرهخم‌چیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
مقایسه پارامترهای ژئومکانیکی سازند آغاجاری در پهنه زاگرسداریوش طاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
لرزه خیزی و برآورد خطر زمین لرزه در ساختگاه سد بختیاریداریوش طاهری، محمد رضا نیکودل،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونلهای انحراف آب سد گتوند علیا با استفاده از پارامترهای زمین شناسی مهندسی و ژئومکانیکیدکتر احمد جعفری، رامین دوست محمدی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نقش میان لایه‌های شیلی و مارنی در آب بندی ساختگاه سد بارزودکتر اکبر قاضی فرد۱، مهندس غلامرضا غلامی۲، ناصرتالی خشک۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین