مقالات

نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۸۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مقایسه‌ تحلیلی‌ روشهای‌ تعیین‌ خصوصیات‌ مهندسی‌ خاک‌ در آزمایشگاه‌ و صحرادکتر رسول‌ اجل‌لوئیان‌ و دکتر غلامرضا پورنقشبندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل پایداری شیروانی های خاکی با استفاده از شاخص اعتمادپذیری (b)دکتر سیدمحمود فاطمــی عقدا؛ وحیـد فـرج پـور ، سجاد کاظم شیرودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی زمین شناسی مهندسی توده سنگ آهک کریستالین سد مروک بروجرددکتر غلامرضا خانلری،مهندس فریدون بهرامی سامانی،یزدان محبی حسن أبادی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی پدیده نشت زمین تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینیدکتر غلامرضا لشکری پور، مهدی قوشه ای، رضا مقدم فردویی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
منطقه عسلویهدکتر محمد رضا نیکودل دکتر شهاب الدین یثربی،مرتضی شش پریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نقش فشار سیال در ایجاد شکست‌های القائی چاه‌های میدان نفتی اهوازدکتر مسعود منجزی- مهندس بیژن عربلوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش‌های عددی در تحلیل پایداری انواع سازه‌های زیرزمینی براساس منحنی عکس‌العمل زمیندکترکاظم اورعی، علی‌رضا حسینی‌مقدم، شبیر ارشدنژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
ردیابی مواد رنگی در سازندهای کارستی با محیط جریان افشانرئیسی، عزت اله اسدپور، روح اله زارع، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تأثیر پارامترهای زمین بر فشار سینه­ کار تونل (خط ۷ متروی تهران)راحب باقرپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی محل مخازن سدها از دیدگاه زمین شناسی مهندسی با نگرشی ویژه به مخازن سد خراسان در استان چهار محال بختیاریرامین کرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
طرح کنترل ژئودتیکی زمین لغزش روستای باریکان شهرستان طالقانرامین کیامهرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
زمین لغزش و ارزیابی عوامل زمین شناسی موثر در آن مطالعه موردی: حوزه آبخیز روستاهای رامه گرمساررحمان شریفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی روندتاثیرپذیری زمین لغزش به پهنه بندی تکتونیک فعال حاصل ازشاخصSmfرحمان شریفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
پهنه بندی خطر زمین لغزش درساختارمدل فازی برمبنای قضاوت کارشناسیرحمان شریفی-محمدکاظمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه تحلیلی سیستم های مرسوم رده بندی مهندسی توده سنگرسول اجل لوئیان- فریدون حیدری- رامین کرمی-مژگان کمالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نگرشی بر زمین شناسی مهندسی سدقیر (سلمان فارسی)رسول اجل لوئیان-محمد صالحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
علل ریزش در تونل چشمه لنگانرسول دادخواه رسول اجل لوییانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
ارائه طرحی برای جلوگیری از رگاب در پی سد گلوگاه زاهدان با نرم­افزار Gmsرسول شهمیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی مقایسه ای پدیده نشست زمین در اثر تخلیه آب زیرزمینی به روش SAR اینترفرومتری و GPS در شهر مشهدرضا آل خمیسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نقش چاههای مشاهده ای و پیزومتریک در تحلیل مخاطرات ناشی از بهره برداری آبهای زیرزمینی در شهر مشهدرضا آل خمیس -سعید کریمی نسب<br>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین