مقالات

نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۸۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تحلیل خطر زمین لرزه و خصوصیات ژئوتکنیکی شهر قاین (شمال خراسان جنوبی)سید مرتضی موسویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی پتانسیل روانگرایی سد ستارخان اهر(آذربایجان شرقی) با استفاده از کاربرد روابط تجربی Vs-NSPTسید مرتضی نیرومند اسکوئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی واولویت بندی چندروش پهنه بندی خطرزمین لغزش درزاگرس مرکزی(استان چهارمحال وبختیاری)سید نعیم امامی، رحمت الله الهامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
اعتبار سنجی آزمون SPT برای مقاومت برشی زهکشی نشده (مطالعه موردی)سیدعنایت اله حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل نفوذپذیری ساختگاه سد گردنه خاکی با استفاده از آزمایش لفرانسیدعنایت اله حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین شاخص خمیرایی خاک بوسیله شاخص جریانسیدمحمد حسینی، محمدرضا نیکودل، احسان مختاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
پرده تزریق تکیه‌گاه چپ سد شهید عباس‌پور و سیستم رفتارنگاری آنسیدمحمود فاطمی عقداسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی محدوده پایداری دیواره چاه و آنالیز حساسیت ( مطالعه موردی: جنوب غربی ایران)سیده صغری دهبانزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی صدمات احتمالی ناشی از انفجارات حفاری تونل(مطالعه موردی تونل خروجی غار دلیجان)سیف الدین موسی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل پایداری شیب خاکی واقع بر دامنه تونل ۶۱ راه‌آهن شمال،با استفاده از نرم‌افزار اسلاید (SLIDEشبیر ارشدنژاد- دکترکاظم اورعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی و مدل سازی قابلیت فرسایش پذیری و ارائه نقشه پهنه بندی خطر فرسایش درحوضه آبریز رودخانه کرجشراره غفوری, علی ارومیـه ایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
پی جویی زمینلغزش های قدیمی در زلزله های بزرگ فلات ایران: درس هایی از زمینلرزه های دهه اخیر (۱۹۹۰-۲۰۰۵)شهرام نصیری،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه و اندازه گیری نفوذپذیری خاکهای دلتای زرینه رود به روش رینگ مضاعفصمد علیپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی تاثیر شرایط زمین شناسی بر خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح رودخانه ایطاهر زاورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی های پارامترهای زمین شناسی مهندسی ساختگاه سدهای شمیل و نیانطاهری, داریوش ـ نیکودل, محمدرضا ـ شریفی, ابراهیمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی روانگرایی زهکش قائم در سد مخزنی حوضیانعباس عباس زاده شهری، محمدرضا قیطانچی، محسن گودرزی، مهدی شیخ انصاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ژئوتکنیکی سد مخزنی حوضیان از لحاظ مخاطرات لرزه ایعباس عباس زاده شهری، محمدرضا قیطانچی، محسن گودرزی، مهدی شیخ انصاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ژئوتکنیکی سد مخزنی حوضیان از لحاظ مخاطرات لرزه ایعباس عباس زاده شهری، محمدرضا قیطانچی، محسن گودرزی، مهدی شیخ انصاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
پهنه بندی خطر زمین لغزش شیب های سواحل مخازن آب چاه نیمه ۱ و۳ سیستانعبدالحلیم شه بخش مجبورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین لغزش های ساختگاه سد قلعه چای عجبشیرعبدالحمیدسرتیبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین