مقالات

نمایش ۷۲۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۸۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کاربرد GIS و سنجش از دور در تهیه نقشه فرسایش خاک، مطالعه موردی حوضه اوجان چای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
کاربرد تجارب تکنیکی جدید گاز رادون در زمین شناسی مهندسیمحمدرضا اسپهبدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد دستگاه پانچ برای تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناهمسانگرد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیاولین کنفرانس مکانیک سنگ
کاربرد رفتار سنجی در پیش بینی زمان لغزش اصلی و مدیریت ریسک در معادن روباز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
کاربرد روش تجربی در بررسی پایداری سطوح شیبدار سنگیکامران گشتاسبی- مهدی حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش های آماری چند متغیره در تخمین مقاومت فشاری تک محوره سنگ با استفاده از آزمایش های غیر مستقیم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسومین کنفرانس مکانیک سنگ
کاربرد روش همگرایی سنجی برای تخمین میزان جابجایی ها در سازه های زیرزمینیعماد ارباب زاده بروجنی- سعید کریمی نسب-اصغر فولادگر-محمد محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش‌های عددی در تحلیل پایداری انواع سازه‌های زیرزمینی براساس منحنی عکس‌العمل زمیندکترکاظم اورعی، علی‌رضا حسینی‌مقدم، شبیر ارشدنژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
کاربرد زمین شناسی مهندسی در توسعه شهریاجل لوئیان، رسول فاتحی، لیلاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در پهنه‌بندی خطر زمین لغزشبابک راکعی، ماشالله خامه‌چیان، پرویز عبدالملکی، پانته‌آ گیاهچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی و GIS در شناسایی مناطق مستعد زمینلغزش(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
کاهش صدمات ناشی از زلزله با استفاده از جداکنندگی لرزه ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیمقالات اولین همایش زلزله درود
کرنش بحرانی و مچاله شوندگی توده سنگ در تونل ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
کشندها و تاثیر آنها بر روی تحلیل مایکروترمورها ( مطالعه موردی داده های مایکروترمور شهر کامیاران )(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
کنترل نتایج مطالعات ژئوفیزیکی به وسیله گمانه های اکتشافی ژئوتکنیکمحمد دارکشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
کنترلهای زمین ریختی شکل و تحرک بهمن سنگها با نگرشی به زمین لغزشی مبارک آبادآرش امینی نکو- قدرت الله فرهودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
گسل­های راندگی پنهان و مخاطرات ژئوتکنیکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
لرزه خیزی و برآورد خطر زمین لرزه در ساختگاه سد بختیاریداریوش طاهری، محمد رضا نیکودل،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
لغزش «شبه گوه ای سرچشمه» و روشهای مقابله با آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیاولین کنفرانس مکانیک سنگ
لغزشهای مخزن سد و اثرات مخرب آن در سر شهید پارسای فردوسلشکری پور, غلامرضا ـ غفوری, محمدـ میرمحرابی, حسین ـ ترشیزی, حسین ـ حسینی , سیدعلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران