مقالات

نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۸۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعات مقدماتی مکانیک خاک در راستای مکان یابی شهر جدید بمفریدون رضائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی پارامترهای تاثیرگذار مواد قرضه بر ترک خوردگیفریدون قدیمی عروس محلهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مقایسه نتایج تحلیل پایداری شیروانی‌های سنگی به روش تعادل حدی و طبقه‌بندی SMR (مطالعه موردیفریدونی، داود-خانلری، غلامرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی وضعیت ژئوتکنیکی سازند شمشک در مسیر متروی اصفهانقادر سعادتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی فنی و اقتصادی روش‌های آب‌بندی ساختگاه سد‌مخزنی چپرآبادقدرت برزگری، علی ارومیه‌ای، ایرج گلابتونچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تشکیل بانک اطلاعات ژئوتکنیکی و کاربرد آن در تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی تهران بزرگقیومیان, جعفر ـ فاطمی عقدا, سید محمود ـ ملکی , مهدی ـ خامسی, محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تعیین مقاومت تک محوری در خاکها و بررسی صحت نتایج، با استفاده از آزمایش تحکیمکاظم مرادی- وحید فرج پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی وضعیت زمین شناسی مهندسیساختگاه پیشنهادی سد افرجانکاظمی پوراسفرجانی،زهرا غفوری، محمد؛ اجل لوئیان،رسول ؛رضایی،رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نقشه پهنه بندی خطر فرو نشست زمین در گستره استان لرستانکامبدامینی حسینی- پدرام بحرینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی ساختگاه تونل انتقال آب دامغانکامران گشتاسبی سعید الیکائی طالقانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روش تجربی در بررسی پایداری سطوح شیبدار سنگیکامران گشتاسبی- مهدی حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی کارایی ژئوسینتتیک‌ها در تثبیت شیب و حفاظت خاککاوه خاکسارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی حساسیت سازندهای زمین شناسی سخت به فرسایش با استفاده از آزمایشات فیزیکی و مکانیکیکاوه خاکسار، محمد رضا غریب رضا، نادر جلالی و فاضل ایرانمنشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی حساسیت سازندهای زمین شناسی به فرسایش : مطالعه موردی حوضه آبخیز مهارلوکاوه خاکسار، مسعود گودرزی، مراحم رحمتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
لغزشهای مخزن سد و اثرات مخرب آن در سر شهید پارسای فردوسلشکری پور, غلامرضا ـ غفوری, محمدـ میرمحرابی, حسین ـ ترشیزی, حسین ـ حسینی , سیدعلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ارزیابی وضعیت تنش ها در تونل انتقال آب کسیلیانلشکری پور، غلامرضا؛ غفوری، محمد؛ میر محرابی، حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی پتانسیل تورم پذیری سنگ های مارنی سازند آب تلخماشاء ا... خامه چیان- حامد رضایی- محمد رضا نیکو دلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و محیط زیست دشت ورامینماشاءا... خامه چیان- کاظم مرادی- جعفر غیومیان- محسن شریعت جعفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تراکم پذیری خاک در ارتباط با شرایط زمین شناسیماشاءالله خامه چیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی زمین شناسی مهندسی پی آبرفتی ضخیم در ساختگاه سد غازان خویماشاءالله خامه چیان- ایرج گلابتونچی-کریم روشن بختسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین