مقالات

نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۸۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی ویژگی های ژئو تکنیکی توده سنگ های مسیر تونل انتقال آب سبزکوهمقدس هیر, شهرام ـ اجل لوئیان , رسول ـ هاشمی , محمود ـ بنی هاشمی , رسول ـ آهنگران راد, علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نشانه‌های درون کارست در سنگ بستر منطقه فروچالهای همدانمنوچهر امیری حسین علیرضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی آزادراه شمال حد فاصل رستم آباد-رودبار (زمین لغزش دشتگان)منوچهرمرتضوی چمچالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی خصوصیات مقاومتی و دوام­داری سنگهای آذرین براساس اندازه دانه­ها (مطالعه موردی موج­شکن شهید رجایی)مهدی امانیان۱، ناصرحافظی مقدس۲، محمدرضا نیکودل۳، ابراهیم شریفی تشنیزی۴، حسین مهدیزاده شهری۵سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ویژگی­های ژئوتکنیکی و سنگ­شناسی ساختگاه سد خاکی لاگز (با نگرشی بر دلایل فرار آب از مخزن سد)مهدی بهرفتارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین لغزشها در منطقه و حوضه آبخیز سد لتیانمهدی رهبرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ساختگاه سد سلمان فارسی از دیدگاه ژئو تکنیکمهدی سیگاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تخمین مشخصات توده سنگ با استفاده از طبقه‌بندی‌ها در ساختگاه سد قره آغاچمهدی صدیقی، کمال گنجعلی پور، محمود هاشمی اصفهانیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی اعتبار روش¬های مختلف تخمین جریان آب نفوذی به تونل (مطالعه موردی، تونل انتقال آب گلاب)مهدی عباسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
نرمالیزه کردن مقادیر چکش اشمیت و استفاده از آن در تخمین مقاومت فشاری سنگ‌هامهدی فتحی برفهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
پهنه‌بندی استعداد توان باربری نهشته‌های کواترنری شهر تهران با استفاده از SPTمهدی ملکی، جعفر غیومیان، سیّد محمود فاطمی عقدا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تأثیر پارامترهای مقاومتی و دگرشکلی بر رفتار مهندسی خاک (تونل خط آهن تهران- تبریز)مهدیه مهرنهادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
نشست خطی زمین در شهرک طالقانی‌ اشتهارد؛ بررسی علتها، پیآمدها و توصیه‌هامهندس احمد دادستان-دکتر فریدون رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی نفوذپذیری توده­های سنگی و فرار آب از مخزن سد میناب با استفاده از مدل تجربی HCموسی کردوانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی رابطه تجربی بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در گستره شهر مشهدناصر حافظی مقدسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی شرایط زیر سطحی شهر زابل براساس مطالعات میکروترمورناصر حافظی مقدسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
برآورد پاسخ لرزه­ای ساختگاه رسوبی توسط ریز ارتعاشات تک ایستگاهی مطالعه موردی، ایرانشهرناصر حافظی مقدسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد فرخیناصر صفاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
عوامل موثر بر زمین لغزه ها در حوضه رسوبی کپه داغناصر نعیمی قصابیان-سید ناصر رئیس الساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی عملکرد سنگ های آذرین استفاده شده در موج شکنهای سواحل شمالی خلیج فارسناصرحافظی مقدس - محمد رضا نیکودل- حسین مهدیزاده شهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین