مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۸۵۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی کارایی ژئوسینتتیک‌ها در تثبیت شیب و حفاظت خاککاوه خاکسارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش تجربی در بررسی پایداری سطوح شیبدار سنگیکامران گشتاسبی- مهدی حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی ساختگاه تونل انتقال آب دامغانکامران گشتاسبی سعید الیکائی طالقانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نقشه پهنه بندی خطر فرو نشست زمین در گستره استان لرستانکامبدامینی حسینی- پدرام بحرینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی وضعیت زمین شناسی مهندسیساختگاه پیشنهادی سد افرجانکاظمی پوراسفرجانی،زهرا غفوری، محمد؛ اجل لوئیان،رسول ؛رضایی،رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تعیین مقاومت تک محوری در خاکها و بررسی صحت نتایج، با استفاده از آزمایش تحکیمکاظم مرادی- وحید فرج پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تشکیل بانک اطلاعات ژئوتکنیکی و کاربرد آن در تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی تهران بزرگقیومیان, جعفر ـ فاطمی عقدا, سید محمود ـ ملکی , مهدی ـ خامسی, محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی فنی و اقتصادی روش‌های آب‌بندی ساختگاه سد‌مخزنی چپرآبادقدرت برزگری، علی ارومیه‌ای، ایرج گلابتونچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی وضعیت ژئوتکنیکی سازند شمشک در مسیر متروی اصفهانقادر سعادتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مقایسه نتایج تحلیل پایداری شیروانی‌های سنگی به روش تعادل حدی و طبقه‌بندی SMR (مطالعه موردیفریدونی، داود-خانلری، غلامرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی پارامترهای تاثیرگذار مواد قرضه بر ترک خوردگیفریدون قدیمی عروس محلهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مطالعات مقدماتی مکانیک خاک در راستای مکان یابی شهر جدید بمفریدون رضائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی های زمین شناسی مهندسی طرح جامع نیروگاههای زنجیره ای رودخانه پل کلو- یاسوجفردین بوستانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روشهای زمین شناسی مهندسی برای شناسایی خاک های واگرا (مطالعه موردی استان لرستان)فرج ا... عسکری- غبدالله سهرابی بیدارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
زمین شناسی مهندسی آبرفت­های پروژه پارکینگ زیرزمینی ملّت تهرانفرامرز مهراجیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی رابطه خورند دوغاب و نفوذپذیری ساختگاه سد کوارفاطمه معینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی امکان ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاکها با استفاده از سرعت موج برشی(Vs)فاطمه عباپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسی امین گردهمائی علوم زمین
تقسیم بندی پیشنهادی برای سنگ های شیلغلامرضا لشگری پور- محمد بومریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی طرحهای پیشنهادی برای تثبیت رودخانه شیلهغلامرضا لشگری پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی واگرایی خاک های دشت سیستانغلامرضا لشکری پور، ماشاء ا… خامه چیان، حمید رضا سلوکی، ابراهیم رحیمی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین