مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مقایسه داده های رسوب مدلهای تجربی با مقدار واقعیمحمد صادق سبط الشیخ انصاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
نمک هرمز در دشت آبادان (جنوب غرب ایران)ایرج عبدالهی فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تکتونیک نمک، چین خوردگی و گسلش در زاگرس و خلیج فارسسلمان جهانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی الگوی دگرشکلی در گنبد گنایسی توتک با استفاده از تحلیل تاوایی جنبش شناختیعلی فقیهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
معرفی پهنه برشی بیچند و ارایه شواهدی از جنبایی آنمهدی یبلوییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی نوزمین­ ساختی زیرحوضه­ی رودخانه­ ی اترک، شمال شرق ایرانمریم عزتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
نشانه های ریخت زمین ساختی از جنبایی راستالغز – راست بر محض بر روی قطعه شمال باختری گسل شمال تبریز، شمال باختری ایرانالهه احمدزاده قشلاقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
زمین ساخت فعال گسل دامغانمهدی برنجیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
نقشه و پایگاه داده زمین ساخت دقیق خراسان رضوی در محیط GIS، گام بنیادی در شناخت ویژگی های لرزه زمین ساختی و معدنی استاننصیر نادری میقانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل هندسی تاقدیس بورخ در زاگرس چین­ خورده-رانده و برآورد بستگی قائم و افقی گروه دهرم آنعبدالوهاب افروغسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
نگاهی بر فرایند فعال رشد جانبی چین خوردگی در زاگرس خاوری به کمک نشانگرهای زمین ریختیاکبر شفیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل زمین ساخت ترد گستره کپه­ داغ خاوری بر پایه مدل سازی آنالوگ(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی جنبایی گسل نوغان بکمک شاخص های ریخت زمین ساختی (جنوب خاوری خوسف)آذر عرفانی جاودانی یزدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی شواهدریخت زمین ساختی در پهنه گسلی سربیشه)خاور ایران)محسن کریمی دهکردیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تغییرات میدان تنش کولمب و پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه زرند، جنوب‌شرق ایرانفرشته جعفری حاجتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی خصوصیات فرکتالی زمانی زمین­لرزه­ های ناحیه بلده، البرز مرکزیمریم سادات میرعابدینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
استفاده از روش های تحلیل مکانی در شناسایی و مقایسه پهنه های لرزه زا در ایرانندا نوروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
ارائه مدل تشکیل چین –گسلش شمال بیرجندسلمه فخاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تفکیک واحدهای رسوبی سازند سرخ بالایی (جنوب باختر میانه) با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای میدانیمجید باقرنژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
برآورد پارامترهای لرزه ای و خطر زمین لرزه در شهر هرات (کشور افغانستان)محمد آقا حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین