مقالات

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی حرکات بلوک ساختاری دشت ورامین به کمک شواهدریخت زمینساختی و نوزمینساختیآناهیتا کی‌نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی نحوه فشردگی و برش براساس مطالعات ساختاری و ژئومورفیکی در ناحیه جنوب غرب قاینابراهیم غلامی‏ـ میر علی‏اکبر نوگل سادات‏ - منوچهر قرشی‏سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی نتایج حاصل از مطالعات ریخت زمین ساخت و ارتباط آن با الگوی ساختاری منطقه جنوب غربی قاینابراهیم غلامی- میر علی اکبر نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل زمین ساخت ترد تاقدیس مزدوران و ارتباط آن با گستره کپه­ داغ خاوریاحسان صابریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
کاربرد شاخصهای مورفومتریک در مطالعات نئوتکتونیکی مناطق جنوبی البرز مرکزی ایراناحمد زمانی- علیرضا ملکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل فرکتالی سیستم گسلی قطر- کازرون جنوب غرب ایراناحمد زمانی- مهناز ندائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از روش آماری آنالیز خوشه ای در پهنه بندی تکتونیکی ایراناحمد زمانی-سیدناصر هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از روش آماری آنالیز خوشه ای(r-mode cluster analysis)برای ارزیابی همبستگی بین عوامل مرتبط با تکتونیک ایراناحمدزمانی-سیدناصر هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی مورفوتکتونیک جنوب کوه شاهلرا در گردنه ُرخ مسیرتونل آبرسانی از کوهرنگ به زاینده روداحمدی،اکبر - فرهودی، قدرت ا... - حاجی آقا محسنی، جاویدانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تاثیر گسل های پی سنگی شو و بستک بر روی تکامل ساختمانی تاقدیس شمیلواردلان فاضل ولی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
معرفی بازمانده های تکتونیکی در پارک کوهستان کرمانشاهافشین یارمحمدی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نگاهی بر فرایند فعال رشد جانبی چین خوردگی در زاگرس خاوری به کمک نشانگرهای زمین ریختیاکبر شفیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
نشانه های ریخت زمین ساختی از جنبایی راستالغز – راست بر محض بر روی قطعه شمال باختری گسل شمال تبریز، شمال باختری ایرانالهه احمدزاده قشلاقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی پارامترهای جنبش زمین در سایت پارچینالهه افکارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل مورفوتکتونیکی قسمتی از گسل اصلی زاگرس در جنوب شهر کرد(حد فاصل شلمزار تا سودجان)انتظاری، ربابه- علوی، سیداحمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نمک هرمز در دشت آبادان (جنوب غرب ایران)ایرج عبدالهی فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین زمین ساخت فعال با استفاده از مورفولوژی مسیر رودخانه ها با نگرشی ویژه بر راندگی زردکوه و تاقدیس پز (جنوب شرقی استان لرستان)بابک خردمند محسن پورکرمانی محسن هدایتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختارهای مشاهده شده در اطراف گسل مشاباقری - منوچهر قرشی - سیمین مهدیزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی ساختاری ساختگاه سد کارون II و منطقه پیرامون آنباقری اعظم پورکرمانی محسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
پشته های آغازین و چین های پیشرونده گسلی در گستره تویه (شمال شرق سمنانباقری، منیژه- قرشی، منوچهر- مهدیزاده، سیمینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران