مقالات

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تحلیل ساختاری و مدل تکتونیکی معدن طلای موته و ارتباط کانی سازی با آنحسین حسنی- محمدمحجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی توزیع محورهای تنش بیشینه در ایالت سیستان و الگوی ساختاری پیشنهادیحسین فتوت رودسری، اعظم رونقی ، زینب معمارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تجزیه و تحلیل روشهای مطالعه چگالی شکستیهای کوچک مقیاسحسین کرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ارائه مدل تکتونیکی جدید برای منطقه خوی درžحسین، عزیزی؛ حسین، معین وزیری؛ محمد، محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی فعالیت نو زمین ساختی گستره سمنان با استفاده از شاخصهای ریخت زمین ساختی(فرازسنجی).حقی پور، نگارقرشی،منوچهر عباسی،محمدرضا قاسمی،محمدرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه لرزه زمین ساختی گسل تبریزحمید صدیقسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
ساز وکارتشکیل چین های تنگ و فشرده درمنطقه لرستانحمید صدیق-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی ساختمانی- تکتونیک- جغرافیای دیرینه و تکتونواستراتیگرافی منطقه هرسین (شرق کرمانشاه)حمید نظریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
خاستگاه تکتونو ماگمایی و تکتونو استراتیگرافی کمان ماگمایی البرزحمید- نظریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
سامانه گسل های امتداد لغز کپه داغ و الگوی تقسیم دگرشکلیدر پایانه های گسلیحیدرزاده ، قاسم- قرشی، منوچهرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل جنبشی، هندسی و پتروگرافی برگه‌های راندگی در افیولیت ملانژ حنوب بیرجندخطیب، محمد‌مهدی زرین‌کوب، محمدحسین،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل هندسی و جنبشی برگواره ها و برگه های راندگی در افیولیت- ملانژجنوب بیرجندخطیب، محمدمهدی- زرین کوب، محمدحسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی چین های مکرر (Superposed folds) و نامتقارن در پهنه دگرگونی- راندگی زاگرس در محدوده حنشک (Heneshk)خلیل سرکاری نژاد- مریم آق اتابایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ساختار دگر شکلی در تکتونیت های دگرگونه گل گهر، جنوب غرب سیرجانخلیل سرکاری نژاد- مسعود نعمتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
جایگاه تکتونیکی گرانیت برنورد (تکنار) شمالغرب کاشمرداریوش اسماعیلی - علی کنعانیان- محمد ولی ولی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی عملکرد فعالیتهای تکتونیکی منطقه بر روی آبخوان دشت جلگه (تربت حیدریه)دکتر غلامرضا لشکری پور، مهدی نظری، ابراهیم تیموریان،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل مورفوتکتونیکی ارتباط توزیع مکانی گنبد های نمکی و روندگسل های پی سنگیدکتر قدرت ا… فرهودی، علی فقیه،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
پیوند ساختاری تاقدیس کوه­سیاه با گسل کازرون، کمربند چین-راندگی زاگرسدلشاد نوروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
اهمیت افق­های فراکنشی در دگرریختی تاقدیس کوه­ سیاه، کمربند چین-راندگی زاگرسدلشاد نوروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
مقایسه پهنه های تکتونیک فعال حاصل ازشاخص های VfوSmf به پهنه های لغزشیرحمان شریفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین