مقالات

نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
توجیه نوین پاره‌ای ساختاری سطحی براساس گسل‌های امتداد لغز پی سنگی در ناحیه دارابشهرام کارگرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تکوین دو مرحله چین‌خوردگی در ساختار گنبدی منطقه آلموقولاقلیلی ایزدی کیان، محمد محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تعیین ویژگیهای هندسی گسل سلطانیه در محدوده جنوب و جنوب غرب زنجانسهراب شهریاری، منوچهر قرشی، کیومرث قربانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
ترسیم خطوط همشدت با استفاده از نرم‌افزار Isoseisکوروش لطیفی،بهروز امینی،مریم اصغریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تحلیل هندسی تاقدیس قطب آباد جهت دست‌یابی به الگوی جنبشی گسل سروستان(بخش فارس کمربند چین‌خورده- رانده شده زاگرسشهریار صادقی، علی یساقی، ایرج عبدالهی فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری نهشته‌های آتشفشانی- رسوبی (Volcanisedimentary)پهنه ارومیه- دختر در ناحیه تفرش، شاهدی بر تکتونیک ترافشارشیجواد رجبیون، محمد محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری گسل‌های موثر برساختار بندوبستزهرا پورعسکر، یوسف ستارزاده، علی یساقی، سیدفرج‌ا... میرهاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری بخش جنوب خاوری گسل شمال تبریز در ناحیه میانهبیتا جاوید‌فخر، نگار حقی‌پور، محمدرضا قاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تأثیر زمین‌ساختی جنبا بر فیزیوگرافی البرزنفریه، مریم؛ قاسمی، محمدرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی‌های مورفوتکتونیکی آتشفشان سهند با اندازه‌گیریشاخص‌های مورفومتریکسیما نجف‌زاده نوبر، دکتریوسف ستارزاده، دکترمحمدرضا عباسی، دکترهادی طبسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی گسل‌های لیستریک عادی در غرب ایران مرکزیمرتضی پیروز- حمیدرضا کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی ساختاری ساختگاه سد کارون II و منطقه پیرامون آنباقری اعظم پورکرمانی محسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی حرکات بلوک ساختاری دشت ورامین به کمک شواهدریخت زمینساختی و نوزمینساختیآناهیتا کی‌نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی ارتباط دگرشکلی‌های خمیری (شکل پذیر) با رویدادهای آذرین-دگرگونی در مجموعه سنگ‌های دگرگونی پشت‌بادام، باختر ریز صفحه ایران مرکزیمجید شاه‌پسندزاده، میرعلی‌اکبر نوگل‌سادات، علیجان آفتابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
الگوی دگرریختی و پهنه‌بندی ساختاری ایالت زمین‌ساختی کپه‌داغپیمان نواب‌پور، قاسم حیدرزاده، آبرادات مافی، نگار حقی‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تحلیل مورفوتکتونیکی ارتباط توزیع مکانی گنبد های نمکی و روندگسل های پی سنگیدکتر قدرت ا… فرهودی، علی فقیه،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ساختارهای گل مانند در پهنه گسلی شمال تبریزیوسف ستارزاده محمدرضا عباسی کریم تقی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بالا زدگی فشاری جهانی ( up ـ Jahani Push )مهران آرین دکتر منوچهر قرشی دکتر محسن پور کرمانی عبدالحسین احمدنیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
توانمندی محاسبات نرم در مدل‌سازی سیستمهای غیرخطی تکتونیکیرضا درخشانی(۱) ، قدرت‌الله فرهودی(۲) و محمد سمیعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مدل تکتونیکی جنوب مرند(کوههای میشو)صادق زاه.م دکتر ستار زاده .ی موید.مسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین