مقالات

نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
یک مدل زمین شناختی برای ارزیابی نقش گسلها در هدایت یا انساداد جریان نفت در حوضه های رسوبیرسول سرخابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
توانمندی محاسبات نرم در مدل‌سازی سیستمهای غیرخطی تکتونیکیرضا درخشانی(۱) ، قدرت‌الله فرهودی(۲) و محمد سمیعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی کمی مورفوتکتونیک فعال در حوضه های البرز شمالی( حدفاصل شهرهای بهشهر تا نکاء )رضا مجید زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین تنسورهای تنش تکتونیکی با استفاده از سازوکارکانونی زلزله ها در ایرانزمانی، احمد- خاوری، رضوانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل ساختاری گسل‌های موثر برساختار بندوبستزهرا پورعسکر، یوسف ستارزاده، علی یساقی، سیدفرج‌ا... میرهاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
سازوکار حرکت نمک در دیاپیر جهانی- جنوب غرب فیروزآبادزهرا عدالت نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری مقدماتی رگه ی طلا – آنتیموان معدن ارغش (شمال شرق ایران)زهره رحمتی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل سیستم شکستگی های مرتبط با گسل کارده (شمال مشهد)زهره سلیمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل، جهت یافتگی درزه ها در پوسته در منطقه بیرجند – قائنزویا ظریفی-محمدرضا قیطانچی-محمد رئیسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
شناسایی و تحلیل پهنه‌های گسلی عرضی- برشی در شمال باختری زاگرس با استفاده از داده‌های دور‌سنجی فضاییزینب داودی، علی یساقی، فرخ برزگر،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی تاریخچه دگر شکلی و استرین نهایی پیکره های فسیلگون دگر شکل شده ناحیه کوه لوقون، واقع در جنوب غرب ایرانسرکاری نزاد خلیل -حسینی سعیدهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
کاربری از نشانگر های کینماتیکی جهت برش در تحلیل حرکت چرخشی رخنمون سه قلاتون در پهنه شمال خاوری نی ریزسرکاری نژاد ، خلیل کارگر ، شهرامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
چین خوردگی مکرر(Superposed folding) در گستره شمال خاوری نی ریزسرکاری نژاد ، خلیل کارگر ، شهرامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری چین های Reclined نامتقارن در پهنه برشی گسل اقلیدسرکاری نژاد، خلیل حاجی حسینلو، حسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی چینهای غلافی نا متقارن در پهنه برشی کولی کوشسرکاری نژاد، خلیل عزیزی، احمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری رگه‌های پوششی (en-echelon) و برگوارگیهای حاصل از انحلال در پهنه برشی کولی کوشسرکاری‌نژاد، خلیل عزیزی، احمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
ارائه مدل تکاملی مورفوتکتونیکی بر پایه هندسه نهشته های رسوبی متاثر ازساختارهای تکتونیکیسعید افشاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
چین خوردگی مکرر در سازندهای کامبرین زیرین زاگرس مرتفعسعید حکیمی آسیابر- سهراب شهریارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
نتایج اولیه آنالیز پالئواسترس ناحیه جنوب غربی معدن فیروزه نیشابورسکینه اسلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تکتونیک نمک، چین خوردگی و گسلش در زاگرس و خلیج فارسسلمان جهانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین