مقالات

نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی‌ و تحلیل‌ تغییر روند ساختاری‌ و محاسبه‌ پارامترهای‌ استرین‌ برشی‌در چهارگوش۱:۲۵۰۰۰۰حوضه‌ آبدوغی‌ناصر نعیمی‌ قصابیان‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
وضعیت مورفوتکتونیکی و نئوتکتونیکی شهرستان شبسترغلامعلی سلطانی سیسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی فعالیت نو زمین ساختی گستره سمنان با استفاده از شاخصهای ریخت زمین ساختی(فرازسنجی).حقی پور، نگارقرشی،منوچهر عباسی،محمدرضا قاسمی،محمدرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری چین های Reclined نامتقارن در پهنه برشی گسل اقلیدسرکاری نژاد، خلیل حاجی حسینلو، حسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری و ارائه الگوی تکتونیکی شمال معادن حاجات (شرق ایران)محمد رضا مشرفی فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
THE PRINCIPLE OF UNIVERSAL PARALLELISMسیامک زند پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
الگوی تقسیم کرنش ساختاری در رشته کوه شتریپیمان نواب‌پور و محمد فریدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
چین خوردگی مکرر(Superposed folding) در گستره شمال خاوری نی ریزسرکاری نژاد ، خلیل کارگر ، شهرامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
Shapes and timing of structures in Hormuz salt in the Zagros basinA. Bahroudi and C. J. Talbotسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
کاربری از نشانگر های کینماتیکی جهت برش در تحلیل حرکت چرخشی رخنمون سه قلاتون در پهنه شمال خاوری نی ریزسرکاری نژاد ، خلیل کارگر ، شهرامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی و تحلیل پهنه‌های گسلی عرضی- برشی در شمال باختری زاگرس با استفاده از داده‌های دور‌سنجی فضاییزینب داودی، علی یساقی، فرخ برزگر،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
چرخش خرد قطعه گسله دریاچه نمکسهیلا بوذریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روش تقارن حوضه زهکشی در مطالعات مورفوتکتونیکی منطقه مرودشت-درودزنفرهودی، قدرت الهشهسواری، علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی عملکرد فعالیتهای تکتونیکی منطقه بر روی آبخوان دشت جلگه (تربت حیدریه)دکتر غلامرضا لشکری پور، مهدی نظری، ابراهیم تیموریان،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ژنز در معدن طلای آق دره از نظر زمین شناسی ساختمانیعلی محمدی نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری مجموعه سنگ های دگرگونی پشت بادام در باختر ایران مرکزیمجید شاه پسندزادهمیرعلی اکبر نوگل ساداتعلیجان آفتابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
معرفی بازمانده های تکتونیکی در پارک کوهستان کرمانشاهافشین یارمحمدی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری و فابریک شیستهای همدان در منطقه چشمه پهن-نهینجهمحمد محجل، رضا نوزعیمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بهمن های سنگی، کلیدی بر شناسایی بهتر گسله های شمال تهرانمحمد رضا قاسمی، فرزانه موسی خانی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیلی پیرامون مراحل شکل گیری تا زوال حوضه جنوب قاینبراساس مطالعات ساختاری و سنگ شناسیغلامی ، ابراهیم نوگل سادات ، میر علی اکبر ـ قرشی ، منوچهرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین