مقالات

نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
اثر دگرریختی گسلهای زیرسطحی بر رسوبات فانروزوئیک پوشاننده در جنوب خاوری زاگرس با استفاده از داده های دورسنجی فضائیعلی یساقی، فرخ برزگر، فاطمه مهشادنیا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل دگرریختی چین‌خوردگیهای مرتبط با گسلش راندگی در منطقه دهدشت (زاگرس چین‌خورده-رانده شده)علی یساقی؛ محمد محجل؛ محمد سراجسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
در ناحیه شمالی گسل (refolding) تحلیل چین‌خوردگی دوبارهعلیرضا کمالی، محمد محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین ریختهای گسلی Land Forms شمال شرق مینودشت (حوزه قرناوه)عیسی مناجیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
وضعیت مورفوتکتونیکی و نئوتکتونیکی شهرستان شبسترغلامعلی سلطانی سیسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تحلیلی پیرامون مراحل شکل گیری تا زوال حوضه جنوب قاینبراساس مطالعات ساختاری و سنگ شناسیغلامی ، ابراهیم نوگل سادات ، میر علی اکبر ـ قرشی ، منوچهرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
شاخص‌های زمین ریخت شناختی در ارزیابی مناطق با زمین ساخت فعالفرشاد جمالی محمد جواد بلورچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
تغییرات میدان تنش کولمب و پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه زرند، جنوب‌شرق ایرانفرشته جعفری حاجتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
الگوی تکتونیکی زون گسلی کوه چاه یوسف (جنوب خراسان رضوی)فرهاد زارعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روش تقارن حوضه زهکشی در مطالعات مورفوتکتونیکی منطقه مرودشت-درودزنفرهودی، قدرت الهشهسواری، علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ساختمانهای گسلی و نقش آنها در روند توزیع چشمه‌های گرم منطقه سبلان – استان اردبیلفریدون سحابی ، عبدالوحید آغاسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
برآورد پارامترهای لرزه خیزی برای ساختار­نمکی نصرآباد کاشان جهت بر پایی سایت ذخیره­سازی گاز­طبیعیقاسم حیدر­زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختار مجموعه دگرگونی شمال گلپایگانقاسمعلی محجل -محمد احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل سازوکار گسل­های مال­آقا در کمربند زاگرس چین خورده سادهقاسمی، محمد رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تاثیر عوامل تکتونیکی بر زمین لغزشی مبارک آباد (جاده هراز)قدرت الله امینی - آرش فرهودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی مورفو تکتونیکی بر گسل قطر- کازرون و گستره پیرامون آنقدرت الله فرهودی- رضا درخشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل تکتونیکی کمربند رفسنجان با استفاده از آنالیز خطوط هم پایه و شبکه آبراهه هاقدرت الله فرهودی- رضا درخشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
روند عمومی رشته کوههای زاگرس ایران شمالغرب- جنوب شرق است، درحالیکه راستای محوری کوه دالنشین که در بخش جنوبی این رشته کوهها قرار دارد از این روند پیروی نمی کند.قدرت الله فرهودی- سید محمد ابراهیم رشیدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
گسل داوران و درجه فعالیت آنقدرت الله فرهودی-رضا درخشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه مورفوتکتونیک کمربند ساختاری زاگرس درجنوب غرب ایران با استفاده از تکنیک‌های دورسنجیکاظم رنگزن اقبالدینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهاردهمین گردهمائی علوم زمین