مقالات

نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
شواهد تکتونیک فعال در امتداد گسل شمال تبریزکریم تقی‌پور، یوسف ستارزاده، محمدرضا عباسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
ترسیم خطوط همشدت با استفاده از نرم‌افزار Isoseisکوروش لطیفی،بهروز امینی،مریم اصغریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نقش واحد های کم قوام در تشکیل ساختهای ‍زمین شناسیلطف الله آقاجری - محمد محجل - محمد سراجسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
نقش خطواره‌های پی سنگی در شکل‌دهی مورفولوژی کنونی(تشکیل دره‌های کرج- چالوس)لیلا حسن‌پور، دکترمنوچهر قریشی، مهندس‌مهدیزاده تهرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
ارتباط عمقی قطعات گسل صحنه بر اساس شواهد آزمایشگاهیلیلا عسکریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
شواهد دگرشکلی همزمان با نفوذ توده گرانیت در شمال باختر الوند همدانلیلی ایزدی کیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تکوین دو مرحله چین‌خوردگی در ساختار گنبدی منطقه آلموقولاقلیلی ایزدی کیان، محمد محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تحلیلی نوین بر نقش گسله های بنیادی در خمیدگی ساختاری در کمربند ایران شمالی (بین آذربایجان تا کپه داغ)م- نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدوازهمین گردهمائی علوم زمین
تفکیک واحدهای رسوبی سازند سرخ بالایی (جنوب باختر میانه) با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای میدانیمجید باقرنژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری و تفسیر محیط رسوبی مجموعه سنگهای دگرگونی گرگان «شیستهای گرگان»مجید شاه پسندزاده- محسن پورکرمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدوازهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری مجموعه سنگ های دگرگونی پشت بادام در باختر ایران مرکزیمجید شاه پسندزادهمیرعلی اکبر نوگل ساداتعلیجان آفتابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ارتباط دگرشکلی‌های خمیری (شکل پذیر) با رویدادهای آذرین-دگرگونی در مجموعه سنگ‌های دگرگونی پشت‌بادام، باختر ریز صفحه ایران مرکزیمجید شاه‌پسندزاده، میرعلی‌اکبر نوگل‌سادات، علیجان آفتابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری گسل حلبمحسن پورکرمانی- مهران ارینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی شواهدریخت زمین ساختی در پهنه گسلی سربیشه)خاور ایران)محسن کریمی دهکردیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
شواهدساختاری- زمین ساختی بر مدل فشارش همگرای راستبر (Dextral Transpression) در زون سنندج- سیرجان از زمان برخورد (کرتاسه پسین) تا عهد حاضرمحمد -محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
برآورد پارامترهای لرزه ای و خطر زمین لرزه در شهر هرات (کشور افغانستان)محمد آقا حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
ویژگیهای نوزمین ساخت، ریخت زمین ساخت و رسوب زمین ساخت ناحیه قزوینمحمد جلیل عندلیبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
ژئودینامیک از دیدگاه دحوالارضمحمد حسن اسدیان فلاحیهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
رافشارش (transpression) در گستره خویمحمد حسین نوروزی*، دکتر محمد رضا قاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
شواهد زمین ریخت شناختی زمین ساخت جنبا در فرادیواره گسله خزرمحمد رضا قاسمی،‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین