مقالات

نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ساز وکارتشکیل چین های تنگ و فشرده درمنطقه لرستانحمید صدیق-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
نگرشی نو در بررسی شواهد تکتونیک فعال گسل پیرانشهرمهرداد نیاسری- منوچهر قرشی- مرتضی طالبیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی ساختمانی و زمین ساخت منطقه گرگان و علی آبادمسعود زمانی پدرام،حمیدرضا کریمی،حسام حسینی<br>محمد باقر جعفریان,محمدرضا قاسمی <br>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
نقش گسل کره بس بر نفتگیرهای تاقدیسی منطقه قیرمحمودی سیوند، سیامک- پور کرما نی ، محسن- احمد نیا،عبدالحسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
نقش تکتونیک فعال در شکستگی های دشت یزد - اردکانمحمد فاتحی میبدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
کنترل کننده های ساختاری در جایگیری گرانیت خوشینهمحمدمهدی خطیبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
تحلیل هندسی تاقدیس دهنو و پهنه های عرضی - برشی همراه آن(بخش فارس ساحلی کمربند چین خورده-رانده شده زاگرس)جوادباقری ،علی یساقی،محمد محجل، سلمان جهانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
ساختار در پهنه های برشی طلا دار منطقه آلوت (کردستان)محمد محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
نقش واحد های کم قوام در تشکیل ساختهای ‍زمین شناسیلطف الله آقاجری - محمد محجل - محمد سراجسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
بررسی نقش تکتونیک فعال برالگوی شبکه آبراهه‌ای نیمه جنوبی حوزه آبریز حاج علیقلی(جنوب شرقی دامغان)مهدی ذوالفقاری - حمید رضا پیروان - جعفر غیومیان - سهیلا بوذریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
کاربرد فرکتال در حل مسائل گسل قطر- کازرون جنوب غرب ایرانمهناز ندائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
ساختار سرعتی پوسته در ایران مرکزی با استفاده از داده های موج طولیمحمد رضاقیطانچی- محمود مویذنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل ساختار مجموعه دگرگونی شمال گلپایگانقاسمعلی محجل -محمد احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
توای راندگی ها (Thrust swquences) در منطقه خبر (جنوب غربی بافت) با نگرشی بر ساختارهای مرتبطشهرام شفیعی بافتی-سید احمد علویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تجزیه و تحلیل واتنش نهایی عناصر دگر شکل شده موجود در تاقدیس آب خواجهعلی امیری- امیرشفیعی بافتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی چین های مکرر (Superposed folds) و نامتقارن در پهنه دگرگونی- راندگی زاگرس در محدوده حنشک (Heneshk)خلیل سرکاری نژاد- مریم آق اتابایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
یک مدل زمین شناختی برای ارزیابی نقش گسلها در هدایت یا انساداد جریان نفت در حوضه های رسوبیرسول سرخابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل ساختاری تاقدیس کهنک در فروبار دزفولآرش برجستهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مدل تکتونیکی برای جایگیری همزمان با کوهزایی گرانیت میلونیتی ازنامحمد محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تاثیر عوامل تکتونیکی بر زمین لغزشی مبارک آباد (جاده هراز)قدرت الله امینی - آرش فرهودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران