مقالات

نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تحلیل تکتونیکی کمربند رفسنجان با استفاده از آنالیز خطوط هم پایه و شبکه آبراهه هاقدرت الله فرهودی- رضا درخشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
دگر شکلی ساختاری گستره تهران بر پایه یافته های جدیدمهناز رضاییانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی نو درباره ساختارهای منطقه آذرین تبریز- بزمان بر پایه نتایج به دست آمده از تحلیل عناصر ساختاری منطقه راونج - دلیجانوحید حسینی تودشکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
جایگاه تکتونیکی گرانیت برنورد (تکنار) شمالغرب کاشمرداریوش اسماعیلی - علی کنعانیان- محمد ولی ولی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی زمین ریختهای گسلی Land Forms شمال شرق مینودشت (حوزه قرناوه)عیسی مناجیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
روند عمومی رشته کوههای زاگرس ایران شمالغرب- جنوب شرق است، درحالیکه راستای محوری کوه دالنشین که در بخش جنوبی این رشته کوهها قرار دارد از این روند پیروی نمی کند.قدرت الله فرهودی- سید محمد ابراهیم رشیدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
حرکات توده های نمکهمایون صفاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ساختار دگر شکلی در تکتونیت های دگرگونه گل گهر، جنوب غرب سیرجانخلیل سرکاری نژاد- مسعود نعمتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد شاخصهای مورفومتریک در مطالعات نئوتکتونیکی مناطق جنوبی البرز مرکزی ایراناحمد زمانی- علیرضا ملکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی عوامل موثر در زمین ریخت شناسی حوضه کپه داغسیدناصر رئیس سادات- ناصر نعیمی قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
فرسایش و رسوب زایی گسل های شمال خراسانآرش امینی- رسول اخرویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
زمین شناسی ساختمانی- تکتونیک- جغرافیای دیرینه و تکتونواستراتیگرافی منطقه هرسین (شرق کرمانشاه)حمید نظریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
ویژگیهای نوزمین ساخت، ریخت زمین ساخت و رسوب زمین ساخت ناحیه قزوینمحمد جلیل عندلیبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری و تفسیر محیط رسوبی مجموعه سنگهای دگرگونی گرگان «شیستهای گرگان»مجید شاه پسندزاده- محسن پورکرمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدوازهمین گردهمائی علوم زمین
نحوه محاسبه نرخ فرونشست و زمین ساختی و اهمیت آن در تجزیه و تحلیل حوضه رسوبی در ناحیه زغالدار پروده- آبدوغیناصر - نعیمی قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
فرگشت زمین ساختی ایالت ساختاری بلوک طبس بر اساس تجزیه و تحلیل کینماتیکی چین هاناصر - نعیمی قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
خاستگاه تکتونو ماگمایی و تکتونو استراتیگرافی کمان ماگمایی البرزحمید- نظریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
شواهدساختاری- زمین ساختی بر مدل فشارش همگرای راستبر (Dextral Transpression) در زون سنندج- سیرجان از زمان برخورد (کرتاسه پسین) تا عهد حاضرمحمد -محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
مقدمه ای بر تحلیل گسله های موجود و زمین لرزه های محلی شرق تبریزمحمد علی گنجویان- محمدرضا قیطانچی- منوچهر قرشیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ساختمانهای بزرگ مقیاس مجموعه دگرگونی سورسات (شاهین دژ)عباس قاسمی- محسن پورکرمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین