مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مدل نوین از تکتونیک درونی نمک و مفهوم نظری وعملی آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
مدل سه بعدی پی سنگ مکران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل سازی سطوج درزه ها با استفاده از هندسه فراکتال(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپنجمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مدل سازی دو بعدی معکوس داده های گرانی منطقه طبس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مدل سازی تجربی نقش گرانش و کوتاه شدگی پهلوئی در کمربند کوه زاگرس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
مدل سازی آنالوگ تاثیر ضخامت و مقاومت مکانیکی لایه ها بر چین خوردگی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مدل تکتونیکی جنوب مرند(کوههای میشو)صادق زاه.م دکتر ستار زاده .ی موید.مسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مدل تکتونیکی برای جایگیری همزمان با کوهزایی گرانیت میلونیتی ازنامحمد محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
محل مناسب تشکیل ذخایر مس پورفیری کجاست؟مطالعه موردی در بخش جنوبی کمربند آتشفشانی ایران مرکزی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
محاسبه نسبت کوتاه شدگی با استفاده از هندسه برگه‌های رورانده در پهنه برشی آرگین (جنوب بیرجند)محمدمهدی خطیب، محمدحسین زرین‌کوبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
محاسبه کرنش و نرخ دوران در منطقه انتقالی تغییرشکل از زاگرس به مکران با استفاده از مشاهدات GPS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مثالی از گنبدهای نمکی در چین جنوبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
ماهیت فراکتالی (ناوردائی مقیاسی (Scale Invariance دوپلکسهای منطقه هنشک، زون سنندج _سیرجانآق اتابای، مریم- سرکاری نژاد، خلیلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
لرزه‌زمین‌ساخت غرب استان گلستان، نگاهی ویژه به روند لرزه‌خیزی شمال گرگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
گنبدهای نمک و کانیسازی Zn-Pb همراه آنها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
گنبدهای ترکیبی نمک جنوب سمنان (کویر نمک) و مکانیسم تشکیل آنها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
گنبد نمکی و خاستگاه آن در حوضه "کوچه" چین"(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
گسلش جنبا در حاشیه شمال خاوری کمربند ولکانیکی اورمیه - دختر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
گسل های عرضی امتدادلغز و اهمیت آنها در مکران باختریشهریار صادقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
گسل داوران و درجه فعالیت آنقدرت الله فرهودی-رضا درخشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران