مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
گستره های نمکی دگر جا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
گسترش نامعین و عمق ذوب دیاپیر های گوشته: دلایلی از ماگماهای کوماتی ایتی (پیکریتی) و تاثیر آن برتولئی ایت های مربوط به آتشفشانهای پرورتروزئیک پیشین آراوالی (Aravalli) در شمال غرب هندوستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
گذار از برپایی در کپه داغ به فرونشینی در کاسپین جنوبی،‌ معرفی گسله های نوشناخته گنبدکاووس و یساقی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کنش رویاروی دیاپیریسم ، رویش کلاهک سنگ و انحلال نمک در یک حوضه رسوبی – هلند شمالی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
کنترل کننده های ساختاری در جایگیری گرانیت خوشینهمحمدمهدی خطیبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
کرونولوژی ساختاری و مراحل کانی زایی لیستونیت در پهنه ی برشی آرگین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپنجمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
کافتن (Rifting) و وارونگی تکتونیکی (Tectonic Inversion) الگوئی برای تفسیر تحولات ساختاری زون سنندج- سیرجان: تعمیم آن در گستره ایران زمینمسیب- سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدوازهمین گردهمائی علوم زمین
کاربری از نشانگر های کینماتیکی جهت برش در تحلیل حرکت چرخشی رخنمون سه قلاتون در پهنه شمال خاوری نی ریزسرکاری نژاد ، خلیل کارگر ، شهرامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد مدل ارتفاع رقومی و داده های سنجنده آستر برای تحلیل ساختارهای زمین شناسی سطحی جهت اکتشاف نفت( مطالعه موردی منطقه فسا)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
کاربرد فرکتال در حل مسائل گسل قطر- کازرون جنوب غرب ایرانمهناز ندائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد شاخصهای مورفومتریک در مطالعات نئوتکتونیکی مناطق جنوبی البرز مرکزی ایراناحمد زمانی- علیرضا ملکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد روش تقارن حوضه زهکشی در مطالعات مورفوتکتونیکی منطقه مرودشت-درودزنفرهودی، قدرت الهشهسواری، علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
قطعه بندی گسل جنوب بیرجند، شرق ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
فلزات گرانبها در تبخیرهای همراه با انباشتهای سیانوباکتریائی و توربهای واقع در محیط های کرانه ای تازه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
فعالیت لرزه یی قابل توجه در ناحیه سرعین واقع در جنوب غربی آتشفشان سبلان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپنجمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
فعالیت لرزه خیزی شمال غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
فعالیت لرزه خیزی در مشهد-نیشابور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
فرگشت زمین ساختی زاگرس بلند و سنندج – سیرجان در گستره نقشه زمین شناسی یکصدهزارم فریدونشهر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
فرگشت زمین ساختی ایالت ساختاری بلوک طبس بر اساس تجزیه و تحلیل کینماتیکی چین هاناصر - نعیمی قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
فرسایش و رسوب زایی گسل های شمال خراسانآرش امینی- رسول اخرویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران