مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
سیر تکاملی پهنه گسلی امتدادلغز(سیر دگرشکلی لرزه ای)سیدسعیدالرضااسلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
سن سنجی فعالیت گنبدهای نمکی سری هرمز در جنوب شرق کمربند چین خورده-رورانده زاگرسعباس بحرودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
سبک چین خوردگی تاقدیس شرقی گردنه گچ (جنوب شرق داراب)آزاده خرم نیکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
سامانه گسلی شمال سمنان- سرخه و نقش آن در تفکیک حوضهآرین، مهران- پورکرمانی، محسن- قرشی، منوچهر – قاسمی ، محمدرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
سامانه گسل های امتداد لغز کپه داغ و الگوی تقسیم دگرشکلیدر پایانه های گسلیحیدرزاده ، قاسم- قرشی، منوچهرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
سازوکار خیزش دیاپیر نمکی دادنجان و تأثیر آن بر هندسه تاقدیس دادنجان (جنوب باختر شیراز)جعفر حسن‏پور کهلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
سازوکار حرکت نمک در دیاپیر جهانی- جنوب غرب فیروزآبادزهرا عدالت نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
ساز وکارتشکیل چین های تنگ و فشرده درمنطقه لرستانحمید صدیق-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
ساختهای مدادی و ارتباط آنها با ساختهای بزرگتر در منطقه مکران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپنجمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ساختمانهای نمک و دیاپیریسم در پی سنگ پرکامبرین نیجریه مثالی از ناحیه اسارا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
ساختمانهای گسلی و نقش آنها در روند توزیع چشمه‌های گرم منطقه سبلان – استان اردبیلفریدون سحابی ، عبدالوحید آغاسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ساختارهای گل مانند در پهنه گسلی شمال تبریزیوسف ستارزاده محمدرضا عباسی کریم تقی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ساختارهای غیرتکتونیکی خاور همدان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
ساختار و فابریک پهنه های برشی مجموعه دگرگونی گرگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
ساختار سرعتی پوسته در ایران مرکزی با استفاده از داده های موج طولیمحمد رضاقیطانچی- محمود مویذنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
ساختار در پهنه های برشی طلا دار منطقه آلوت (کردستان)محمد محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین گردهمائی علوم زمین
ساختار پهنه های تخریبی گسلش نرمال در رسوبات افقی جوان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ساختار پایانه فشاری جنوب خاوری گسل تبریز در کوه­های بزقوش(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
ژنز در معدن طلای آق دره از نظر زمین شناسی ساختمانیعلی محمدی نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ژئودینامیک از دیدگاه دحوالارضمحمد حسن اسدیان فلاحیهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین