مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
از نتلتون باین سو(۱۹۳۳) روباره دیاپیرهای نمکی بالا رونده عموماً بصورت غلیظ و شکل پذیر انگاشته و مدل سازی شده اند. آزمایشهای مقیاس- مدل کنونی، نشان می دهد که دیاپیرهای نمک نیز می توانند در شرایط زمین شناسی ویژه ای که در بسیاری از استانهای دیاپیری نمک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
استفاده از برگوارگی های باند برش در تعیین سوی برش، کینماتیک، کرنش برشی و عدد گرانروی جریان در پهنه های برش (شمال باختر ارومیه)مهشادنیا، لیلا، قاسمی، محمدرضا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از روش آماری آنالیز خوشه ای در پهنه بندی تکتونیکی ایراناحمد زمانی-سیدناصر هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از روش آماری آنالیز خوشه ای(r-mode cluster analysis)برای ارزیابی همبستگی بین عوامل مرتبط با تکتونیک ایراناحمدزمانی-سیدناصر هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از روش های تحلیل مکانی در شناسایی و مقایسه پهنه های لرزه زا در ایرانندا نوروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
استفاده از مقاطع عرضی موازنه شده (Balanced cross section ) در بررسی تکوین ساختاری البرز خاوری(ناحیه خوش ییلاق)عشقی پور,محمد* - آهنگران راد، علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از نقشه های مغناطیس هوائی به منظور تعیین مکانیسم غالب گسلهای لرزه زا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از ویژگی های ژئو مورفولوژیکی برای تعیین پیشروی عرضی گسلهای معکوس در منطقه جنوب داراب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
الگوی تقسیم کرنش ساختاری در رشته کوه شتریپیمان نواب‌پور و محمد فریدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
الگوی تکتونیکی زون گسلی کوه چاه یوسف (جنوب خراسان رضوی)فرهاد زارعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
الگوی دگرریختی و پهنه‌بندی ساختاری ایالت زمین‌ساختی کپه‌داغپیمان نواب‌پور، قاسم حیدرزاده، آبرادات مافی، نگار حقی‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
الگوی ساختاری فرونشستهای شرق ایرانسهیلا بوذریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
اهمیت افق­های فراکنشی در دگرریختی تاقدیس کوه­ سیاه، کمربند چین-راندگی زاگرسدلشاد نوروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
اهمیت پتروژنز در حل مسایل لرزه خیزی پیکره های افیولیتی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
بازنگری دیاپیریسم تجربی در آزمایشگاه تکتونیک اوپسالا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
بالا زدگی فشاری جهانی ( up ـ Jahani Push )مهران آرین دکتر منوچهر قرشی دکتر محسن پور کرمانی عبدالحسین احمدنیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بالاآمدگی دیاپیری پلوتون های گرانتیوئید در اسپیریتوسانتو برزیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
بحثی در مورد تکتونیک محیط تشکیل سریهای هرمز، راور، ریزو و دزو(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپنجمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
برآورد پارامترهای لرزه ای و خطر زمین لرزه در شهر هرات (کشور افغانستان)محمد آقا حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین
برآورد پارامترهای لرزه خیزی برای ساختار­نمکی نصرآباد کاشان جهت بر پایی سایت ذخیره­سازی گاز­طبیعیقاسم حیدر­زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکسی امین گردهمائی علوم زمین