مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
خطرات جانبی ناشی از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
بررسی زلزله شهرستان بم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
آموخته ها از عملکرد ساختمانهای بنایی در زلزله های گذشتۀ ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
نقش اطلاعات استراتژیک در مدیریت بحران زمین لرزه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
کلیاتی درباره طراحی لرزه ای خطوط لوله نفت وگاز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
ضرورت، اهمیت و نحوه اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهیهای مردم در مورد زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
شیوه های آموزشی مناسب در کاهش خطرات و آسیب های ناشی از زلزله در مناطق روستایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
شناسائی های صحرائی لازمه کاهش آسیبهای ناشی از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
زلزله های بزرگ و مخرب معاصر آذربایجان (۱۹۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
بررسی علل آسیب پذیری ساختمانهای آجری و بتنی در برابرزلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
بررسی روش های ژئودتیکی در پیش بینی زمین لرزه ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
بررسی خطر زلزله در مناطق غربی آذربایجان ( شهرستان اورمیه)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
بررسی لرزه خیزی استان لرستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
همایش سراسری زلزله در دورود،گذشته،حال،آینده جدا سازی پایه ای_ کاربرد تکیه گاههای الاستومر در سازه های لرزه جدا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
نگرشی بر وضعیت لرزه خیزی منطقه طبس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
بررسی چشمه های لرزه ای و فعالیت لرزه زمین ساختی منطقه کوهرنگ(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تحلیل خطر لرزه ای شهر کرمان با روشهای احتمالاتی و تحلیلی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تحلیلی بر لرزه خیزی استان سمنان براساس داده های حاصل از زمین لرزه های پیشین منطقه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
نگرشی مقدماتی بر جابجایی میدانی زمین لرزه های اخیر زاگرس با بادریچه مصنوعی Envisat استفاده از تصاویر رادارمه آسا روستاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه سرعت امواج و در فلات ایران به روش دو ایستگاهشیرین محمدیونسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین