مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی اعجاز و نشانه های قران در علوم زمیندکترسعیده سنماریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی نقش GIS و عکسهای هوایی در مدیریت بحرانپیمان اسکافیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی آسیب پذیری لرزه ای قابهای خمشی فولادهای با اتصالات نیمه صلبجواد سلاجقه-عادل غفاری-علی فخرالدینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های شهر دورودعبدالرضا آسترکی-فائزه فلاحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی اثر p-delta بر قاب بادبندی واگرا هنگام وقوع زلزلهمحمود میری-منصور قلعه نوی-مهدی طارقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی اثر میراگرهای TADAS در رفتار لرزه ای سازه های فولادیمنصور قلعه نوی-محمدامین پردلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی اثر اندرکنش قاب خمشی و مهاربند هم محور در ساختمانهای فولادی بلند و نحوه کاهش آنحمید مظاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی اثر زلزله بر روی فلوم کانال دشت عباس در دو حالت پر و خالیحسین زارع دهدشت-احسان زارع دهدشت-فرشید مصباحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی اثر سیلاب حوضه آبریز مارون در نیروی زلزله سد مارونمصطفی میرمحمدی-عیسی جهانگیرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی اجرای تونل های مترو در خاکهای فروریزشی (مطالعه موردی: احداث تونل مترو کرمان)رضا رحمان نژاد-محمدعلی ابراهیمی-مهناز جهانیار مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی ارضای عملکرد آستانه فروریزش در استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سومعلیرضا فاروقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تاثیر میزان آرماتورگذاری بر شکل پذیری وضریب رفتار دیوار برشی بتنی دارای بازشوناصر شابختی-علی حشمتی سعادتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تاثیر پارامترهای هندسی در پاسخ دینامیکی دیوار حائل طره ای در حالت اشباع در شرایط زهکشی نشدهمسعود اولی پور -محمدرضا فلاحتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تاثیر پارامترهای هندسی سپر فلزی بر نیروی دینامیکی موثر آب هنگام وقوع زلزلهمجتبی قاسمی-تورج صمیمی-ساسان معتقدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی تاثیر دیوارهای برشی فولادی در تقویت ساختمانهای موجودشاهین آتش بند-فریبرز ناطق الهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی تاثیر زاویه میل بر رفتار لرزه ای ریز شمع فولادیعلی خوشه چرخ-ساسان معتقد-محمدرضا فلاحتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی سیمان آمیخته با خاکستر پوسته برنج و مقایسه آن با بتن حاوی پوزولان معدنی و نمونه شاهدحامد احمدی مقدم -آذر مرشدی-ماندانا ندیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی خصوصیات خمشی کامپوزیتهای سیمانی تقویت شده با الیاف چوبیسیدحسین قاسمی پور-سهیلا بابائی فر -محمد طلائی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
بررسی رفتار ومقاوم سازی صفحات کف ستون تقویت شده تحت اثر بارهای محوری فشاری و کششیمحمدعلی هادیان فرد-عبدالرضا زارع-سیدمحمد شجاعی قلانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی رفتار سازه های فضاکار به روش تحلیل دینامیکی غیر خطیمحمود لایق رفعت-ایمان محسنی-منصور قلعه نویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین