مقالات

نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۵۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کاربردهای درست و نادرست زاویه انحراف قائم در ژئودزی و نقاط لاپلاس ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیاولین همایش ژئوماتیک نقشه برداران ایران
بنتونیت و زمین شناسی پزشکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
بررسی کانی صنعتی آزبست و بیماریهای ناشی از آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
بررسی سرطان مری از دیدگاه زمین شناسی پزشکی در استان گلستان، ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
مکانیابی مناطق دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در ایرانحسین یوسفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
معرفی نرم افزار پرواز زمین شناسی ایران، کاربردها و قابلیتهاآرش ممبینی ابوالفتحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی اقتصادی-فنی حفاظت خاک در شیب‌های تند با استفاده از ژئوگریدکاوه خاکسارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اطلس زمین شناسی راه های کشورسید علی آقانباتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
کریستال درمانیDr. R. Nobari, Eng.M.Morshedian, Dr.F.Rahmani, Eng.M.Mostanسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
On Venus as on Earth !Pedram Aftabiسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد سنگهای لاشه حاصل از استخراج معادن تراورتن استان مرکزی در صنعترضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد سنگهای لاشه حاصل از استخراج معادن تراورتن استان مرکزی در صنعتکاربرد سنگهای لاشه حاصل از استخراج معادن تراورتن استان مرکزی در صنعتکاربرد سنگهای لاشه حاصل از استخراج معادن تراورتن استان مرکزی در صنعترضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارائه راهکاریهایی بمنظور افزایش حضور بخشهای غیردولتی در صنعت معدنکاری کشورعرب امیری، علیرضا ـ فرهادیان، محمدباقرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نوسانات آزاد زمینیوسفعلی عابدینی- یوسف ثبوتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
گستره فعالیتهای سازمانهای زمین‌شناسی کشورهای در حال توسعهاحمد رضا صیادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
جایگاه خالی علم گوهر شناسی در علوم زمین کشورمانریحانه روحانی احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
پورتالها و پورتال سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآرش ممبینی ابوالفتحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
فناوری اطلاعات و علوم‌زمین: معرفی پارکهای فناوری و مراکز رشد علوم زمینعلیرضا عرب امیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
شبکه جهان گستر(اینترنت)، علوم‌زمین ، ضرورت‌ها و نیازهاآرزمان فرهنگسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
سیستم آموزش الکترونیکی و پیاده سازی آن در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآرش ممبینی ابوالفتحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین