مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
شواهد تکتونیک فعال در امتداد گسل جوان زاگرس (MZRF)سیامک بهاروند-مصطفی یوسف زاده -کبری میربیک سبزواری-حجت اله میرزاوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
طبقه بندی و بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بنائی غیر مسلح و مزایای مقاوم سازی آنها با کمک الیاف پلیمری مسلح شدهمنصور قلعه نوی-محسن راشکی-مهدی رستمیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
طراحی قاب های بتن مسلح با استفاده از روش طراحی بر اساس تغییر مکان مستقیمجواد سلاجقه-علی فخرالدینی-عادل غفاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
طراحی پایدار و زلزله (بررسی دو نمونه موردی)هادی باقری سبزوارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
طرح بهینه قابهای فولادی با روشهای تقریبی تحت اثر بارهای استاتیکیفرزاد قادری بافتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
عملکرد لرزه ای قاب مهاربندی شده CBF همراه با میراگر جاری شونده و مقایسه آن با بادبندهای بدون میراگراسمعیل تیموری-موسی تیموری یانه سری-محمدرضا خطیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نگاهی به تجارب بازسازی طبس بعد از زلزله شهریور ۵۷(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
نقش ورودیها و خروجیها در لحظه وقوع زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
نقش فرم،‌الگو و اندازه شهر در کاهش آسیب پذیری از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
نقد و بررسی آنالیز دینامیکی در آئین نامه ۲۸۰۰(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
نحوه برخورد و برداشت اطلاعات جهت شناخت عناصر فیزیکی شهر به منظور ارزیابی بازسازی و تامین آسیب پذیری شهر در مقابل زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
نحوه طراحی جهت کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله درمقیاس خرد (مطالعه مورد بازار رشت)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
ناپایداریهای زمین بر اثر زلزله ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۹ منجیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
مقایسه طیف آئین نامه ۲۸۰۰ ایران با طیف طرح محاسبه شده برای سطوح مختلف طراحی در حوالی گسل شمال تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
مطالعه سیستم پی لغزشی برای ایزوله کردن پی ساختمان های کوچک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
مشارکت مردم در بازسازی مناطق زلزله زده(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
گذری بر تجارب بازسازی گلباف(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
کودکان و زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
کنترل نیروی انسانی در صحنه آسیب از طریق سیستم کامپیوتری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
عرضه وتقاضای مصالح ساختمانی در شرایط بازسازی پس از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله