مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
یکپارچه سازی ملی در استان خوزستان با تاکید بر نام گذاریهای جغرافیایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ژئوماتیک۸۲
یکپارچه سازی اطلاعات خروجی توتال استیشن ها در قالب نرم افزار جامع رایانه ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ژئوماتیک ۸۵
یکپارچه سازی اطلاعات خروجی توتال استیشن ها در قالب نرم افزار جامع رایانه ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ژئوماتیک ۸۶
یافته های زمین شناسی ناحیه گرگانرضا - صالحی رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیپنجمین گردهمائی علوم زمین
ویژگی آبرفت در بخش مرکزی و آسیب پذیر شهر یزد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیاولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت
وجه تسمیه شهر دزفول(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ژئوماتیک۸۲
همه چیز درباره گالیله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ژئوماتیک ۸۵
هدر رفت خاک ناشی از زمین لغزه های ایجاد شده در اثر تغییر پوشش گیاهی در ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیاولین سمینار زمینلغزه و کاهش خسارتهای آن
نیاز انسان به مواد معدنی (Minerals and human Health) کانیها وسلامتی انسان تاثیر آنها بر برخی از سرطانها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نوسانات آزاد زمینیوسفعلی عابدینی- یوسف ثبوتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی به اثر پوشش گیاهی در تثبیت فرسایش لغزشی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیاولین سمینار زمینلغزه و کاهش خسارتهای آن
نگرشی بر مسکن روستایی ایران و بازسازی و مقاوم سازی آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیاولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت
نگرشی بر زلزله‌های رخ داده در محدوده استان یزد در فاصله زمانی ۱۳۷۷/۵/۱۵ تا ۱۳۸۴/۵/۳۱(۲۰۰۵/۰۸/۲۲ – ۱۹۹۸/۱۰/۰۷) بر اساس داده‌های شبکه لرزه نگاری یزد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیاولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت
نگرشی بر روشهای نوین تثبیت و کنترل دامنه های طبیعی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیدومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
نگاهی به تجارب بازسازی طبس بعد از زلزله شهریور ۵۷(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
نقش ورودیها و خروجیها در لحظه وقوع زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
نقش نظارت اجرایی بر مقاومت ساختمان ها در مقابل زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیاولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت
نقش مقاومت خمشی اتصال تیر به ستون برمقاومت جانبی میانقابهای آجری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیاولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت
نقش مدیریت در حفاظت از سواحل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیچهارمین همایش بین المللی مهندسی سواحل و بنادر و سازه‌های دریایی
نقش فرم،‌الگو و اندازه شهر در کاهش آسیب پذیری از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله