مقالات

نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۵۳۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
شناسایی و معرفی محدوده های امیدبخش معدنی زون شازند الیگودرز تحت ساختار Web GISمژگان زارعی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی زونهای آلتراسیون احتمالی با استفاده از داده های SWIR سنجنده استر در شمال و شرق استان کردستانخالد باباییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی کارآئی مدلهای زمین آماری در GIS برای تهیه نقشه فرسایندگی باران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی سواحل خلیج چابهار با استفاده از داده های ماهواره ایعلیرضا صالحی پور- فلوریز خیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی روند شکل گیری دلتاهای متوالی زاینده رود با تکنیک سنجش از دوردکتر عبدالله سیفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تهیه نقشه واحدهای سنگی در مقیاس۱:۲۰۰۰۰در منطقه پنجکوه دامغان، با بهره گیری ازتلفیق داده های ماهواره ای لندست و IRSپریسا پیروزفر - سیمین مهدیزاده تهرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
پهنه بندی فرسایش و برآورد رسوب حوضه پگاه سرخ گتوند با استفاده ازتکنیک های R.S وGIS و مدل EPMRangzan. Kazem۱, Haidari. Arsalan۲, Zarasvandi. Alireza۳Rangzan. Kazem۱, Haidari. Arsalan۲, Zarasvandi. Alireza۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه داده های سنجنده ASTER و ETM+ در به نقشه در آوردن مناطق دگرسان شده، منطقه چهارگنبد استان کرمانمهدی فراهانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه بین روش نسبتهای باندی و روش Crosta جهت تشخیص مناطقدگرسان شده با استفاده از داده‌های سنجنده ASTER مطالعه موردی منطقه میدوکهادی شهریاری-حجت‌الله رنجبرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
معرفی شیوه تهیه اطلس لایه‌های اطلاعاتی و نقشه پتانسیل معدنی بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و به کمک منطق فازی ورقه‌های ۱:۱۰۰۰۰۰ سفید سنگ، تربت جام، آق دربنداحسان حاج ملاعلی- مهندسین مشاور کان‌ایرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
کاربرد موثر استفاده از تکنیک جدید در تشخیص و بارزسازیدگرسانی گرمابی و اکسیدهای آهن بر روی داده‌های لندست (TM) در محدوده زون طارممهرداد مدنی گیوی-جلال کرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در تهیه نقشه خودسازمان یافته از سطحزمین? (SOFM) برای عملیات اکتشاف معدنپیمان افضل بیژن اسفندیاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روش کروستا Crosta technique و داده‌های سنجنده ETM+ در بازسازی نواحی دگرسانی هیدروترمالی در منطقه جنوب باختری بیرجند(محدوده اکتشافی خونیکناصر نعیمی قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بررسی پتانسیل‌های معدنی ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ میامی با بهره گیری ازسیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)مانا رحیمی – بهروز مهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
بارزسازی دگرسانی لیستونیتی تیپ طلادار با استفاده از روش دیفولیانت(Defoliant technique) و روش کروستا (Crosta technique) در پردازش تصاویر ماهواره‌ای در افیولیت ملانژ جنوب خراسانناصر نعیمی قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
اکتشاف مقدماتی مس به کمک فن‌آوری سنجش از دور و GIS در منطقه شرق زنجانعلی قائمی احمد خاکزادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
استفاده از GIS در اولویت بندی واحدهای زمین شناسی حوضه آبریز میقان اراک از نظر پتانسیل آبیفریدون قدیمی عروس محله: استادیار گروه معدن دانشگاه علم و صنعت ایران-واحد اراکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
((بررسی های اکتشافی ومعرفی نقاط امید بخش معدنی در ورقه۰۰۰/۱۰۰: ۱ سیه چشمه با استفاده از تلفیق لایه های اطلاعاتی در سیستم G.I.S ))یوسف قمیان* – محمد صادقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
شبیه‌سازی سیستم جریان آب زیرزمینی دشت تسوج با استفاده از مدل ریاضی و GISخدائی،‌کمال * ، ناصری،‌ حمیدرضا** ، اسدیان، فرهادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی زونهای برشی و نقش آنها در نحوه پراکندگی مناطق دگرسان شده جنوب وجنوبغرب نائین با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ایهمایون صفایی ، علی قاسمی، بتول تقی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین