مقالات

نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۵۳۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بهره گیری از مدل رقومی- ارتفاعی (DEM) و داده های سنجنده TM ماهواره لندست (Landsat) جهت تصحیح و تکمیل نقشه زمین شناسی آتشفشان دماوندبهروز باشکوه- جمشید حسن زاده- فرخ برزگرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
جایگاه مدل داده در کاهش مشکلات پیاده سازی GIS در نقشه های زمین شناسی ایرانبهنام محمودیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
جایگاه مدل داده در کاهش مشکلات پیاده سازی GIS در نقشه های زمین شناسی ایرانبهنام محمودیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مزایای استفاده از GIS درمطالعات زمین شناسی مهندسی ( ارائه مطالعه موردی البرز مرکزی )پانته آ گیاه چی شیدا اسکندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد GIS در استفاده بهینه از اطلاعات زمین شناسی و اکتشافیپانته آ گیاهچی - مژگان زارعی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
تهیه نقشه واحدهای سنگی در مقیاس۱:۲۰۰۰۰در منطقه پنجکوه دامغان، با بهره گیری ازتلفیق داده های ماهواره ای لندست و IRSپریسا پیروزفر - سیمین مهدیزاده تهرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در تهیه نقشه خودسازمان یافته از سطحزمین? (SOFM) برای عملیات اکتشاف معدنپیمان افضل بیژن اسفندیاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
امکان‌سنجی تولید نقشه زمین‌شناسی رقومی ۱:۲۵۰۰۰ به دو روش فتوگرامتری و فتوموزائیک عکسهای هواییتورج مجیدی فیض آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تفکیک و طبقه بندی کائولینیت های جنوب دانسفهان با استفاده از پردازش بر روی داده های لندست TMتوکلی صبور، سید امیر سلطانی، ماهیارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) در تعیین خسارات ناشی از جنگ خلیج فارس بر زمین شناسی و محیط زیست زاگرستوکلی صبور، سید امیر سلطانی، ماهیار رحیمی، علی رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
آنالیز داده های دورسنجی و ژئوفیزیک هوایی در سامانه اطلاعات جغرافیایی، جهت اکتشاف کانسارهای نوع پوفیری: مثالی از منطقه دره زار استان کرمانحجت الله رنجبر-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نقشه‌های شتاب طیفی برای گستره تهرانحسام الدین خشنودی، مهدی زارع،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی و تفکــــــیک واحدهای مارنی با اســـتفاده از تکنیک سنجش از دورحسن نظری،حمید رضا پیروان، فرج ا لله فیا ضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
شناسایی و تفکیک واحدهای مارنی با استفاده از تکنیک سنجش از دورحسن نظری،حمید رضا پیروان، فرج ا لله فیا ضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
معرفی مناطق امید بخش کانی سازی فلزی در محدوده برگه یکصد هزارم اسفندقه با اسنفاده از داده های سنجنده ETM ماهواره لندستحمیـــد آقـاجـانـیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
معرفی پتانسیلهای معدنی در برگه یک صدهزارم رزوه به کمک پردازش تصاویر ماهواره ایحمید آقاجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از دور سنجی به منظور بررسی ناهمگنی های ساختاری در زون زاگرسحمید رحمانی - کاظم رنگزن- نصرالله کلانتریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
اســــــتفاده از مدل رقــــــومی ارتفاع (DEM) واطلاعـات ماهواره ایETM درمطالعه زمین شناسی حوضه آبریز سد شهید عباسپور- استان خوزستانحمیدرضا ضیایی اسفندارانی ، کاظم رنگزن ، مسعود ورشوسازسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
اســــــتفاده از مدل رقــــــومی ارتفاع (DEM) واطلاعـات ماهواره ایETM درمطالعه زمین شناسی حوضه آبریز سد شهید عباسپور- استان خوزستانحمیدرضا ضیایی اسفندارانی ، کاظم رنگزن ، مسعود ورشوسازسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
استفاده از داده های رقومی ماهواره یی و GIS در اکتشاف آب زیرزمینی (جنوب غرب دریاچه ارومیه)حمیدرضا ناصری- کمال خداییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین