مقالات

نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۵۳۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ارائه ساختاری برای بانک اطلاعاتی داده های معدنیمیربهروز موسی پور[ علیرضاکیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) در تعیین خسارات ناشی از جنگ خلیج فارس بر زمین شناسی و محیط زیست زاگرستوکلی صبور، سید امیر سلطانی، ماهیار رحیمی، علی رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی های دورسنجی در محدوده حوزه آبریز آجی چای به منظور بهره برداری بهینه از آب پشت سد شهید مدنیفلوریز خیری مهرداد مدنی گیویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
تجزیه و تحلیل ساختاری زمین ساختی و تهیه نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ ابریشم رود با استفاده از طیف فروسرخ گرمایی تصاویر ماهواره ای لندست ۷ (+ ETM)ناصر نعیمی قصابیان سیمین مهدی زاده تهرانی امیر نواب مطلقسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
معرفی مناطق امید بخش کانی سازی فلزی در محدوده برگه یکصد هزارم اسفندقه با اسنفاده از داده های سنجنده ETM ماهواره لندستحمیـــد آقـاجـانـیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در مدل هیدرولوژیکیHEC-HMS برای پیش بینی رواناب حوضهعلی عرفانی آگاهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) درمطالعات منابع آب (مطالعه موردی : حوزه آبریز سد مخزنی کالپوش شاهرود )علی عرفانی آگاهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پهنه بندی خطر زمین لغزشکورش شیرانی ، مسعود گودرزی ، جعفر غیومیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
‌معرفی اندیس طلا و نقره اناران بر اساس شناسائی وبارزسازی نواحی دگرسانی‌هیدروترمالی‌در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰مختارانناصر نعیمی‌ قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ارائه الگوی اکتشافی از روی تصاویر ماهواره‌ای لندست (TM)و طراحی سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور ارائه نقشه پتانسیل‌یابی سنگهای ساختمانی گروه آهکی آذربایجانشرقیرضا فلاحت ، یوسف شرقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تکنیک های مدل سازی درمحیط GIS جهت تعیین محدوده های پتانسیل دار معدنی مس وطلا (مطالعه موردی زون اکتشافی میانه)ناظمه اشرفیان فر، مریم عرفاتی، سیده رقیه موسوی، پانته آگیاهچی، شیدا اسکندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد GIS در مکان‌یابی محل دفن مواد زائد جامد شهر مشهدمحمد غفوری، غلامرضا لشگری پور، اعظم قزی، حسن محمدی گلستانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
شناسایی نواحی امید بخش معدنی مس-طلای پرفیری وطلای اپی ترمال زون طارم با بهره گیری از مدلسازی اطلاعات درمحیط GISسیده رقیه موسوی ،پانته آ گیاهچی ، ناظمه اشرفیان فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بکارگیری تکنیکهای سنجش ازدور و GIS در بررسی نقش عوامل ساختاری، لیتولوژیکی و توپوگرافی در رخنمون چشمه های تاقدیس کارستی پابده – لالی درشمال شرق خوزستانرنگزن،کاظم- آبشیرینی، احسان- چرچی، عباسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد مطالعات دورسنجی در بارزسازی رخنمونهای اکسید آهن و لاتریت شرق خوزستان(منطقه دهدشت) با استفاده از روش کروستارنگزن،کاظم ، مهرابی،علی، زراسوندی،علیرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بارزسازی وشناسایی دشت سرهای محور شمالی پلایای گاوخونی با تصاویر ماهواره ای لندستعبدالله سیفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بارزسازی رخنمونهای رسی از طریق تحلیل و ترکیب مولفه های اصلی بر روی دادهای ETM+در شمال خوافمهسا شهبازی‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تاثیر زمین لرزه و زمین لغزش و پیامدهای زیست محیطی آن بر منطقه خرو با استفاده از پردازش داده ماهواره ETM+مهسا شهبازی‌ ، جمال روشن روانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
جایگاه مدل داده در کاهش مشکلات پیاده سازی GIS در نقشه های زمین شناسی ایرانبهنام محمودیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
لزوم تدوین مدل داده GIS عوارض زمین شناسی با هدف انطباق زیر ساخت داده های مکانی ملی با تجارب جهانیمژگان زارعی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین