مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵۳۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به عنوان یک ابزار حمایت از تصمیم گیری در برآورد هزینه طرحهای عریض سازی معابر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک۸۲
استفاده از سیستم تصویر برداری IKONOS جهت تهیه نقشه های بزرگ مقیاسمهندس رضا میرزاخانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین مطالعه موردی، تهیه نقشه ژئومورفولوژی از آبخیز زنجیران، شهرستان فیروز آباد، استان فارسمجید هاشمی تنگستانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین مطالعه موردی، تهیه نقشه ژئومورفولوژی از آبخیز زنجیران، شهرستان فیروز آباد، استان فارسمجید هاشمی تنگستانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از شبکه عصبی هاپفیلد جهت برچسب‌گذاری عوارض نقطه‌ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک۸۲
استفاده از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت آلودگی هوای شهر تبریز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۵
استفاده از معادلات شبه مشاهده در تعیین دمای سطح(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۴
استفاده از منطق فازی در تهیه نقشه های پتانسیل معدنیبهرام فرحزادی - نسرین دانش فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
استفاده ازتصاویرماهواره لندست ۷درتفکیک آلتراسیونهای هیدروترمالیاحمد کاظمی مهرنیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
استفاده ازروش تداخل سنجی راداری در مطالعه زلزله بم و زلزله Izmit در ترکیه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۴
استفاده ازسامانه های اطلاعات جغرافیائی در تهیه نقشه قابلیت اراضی استان مازندران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۱
اصلاح پهنه بندی خطر زمین لغزش در روش حائری - سمیعی با استفاده از عامل کاربری اراضی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۵
اصلاح پهنه بندی خطر زمین لغزش در روش حائری - سمیعی با استفاده از عامل کاربری اراضی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۶
اکتشاف در زون اسفندقه ـ دولت آباد با استفاده از مدلسازی در محیط GISمحبی، آیدا ـ صادقی، محمد ـ دل آور، سید تقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
اکتشاف مقدماتی مس به کمک فن‌آوری سنجش از دور و GIS در منطقه شرق زنجانعلی قائمی احمد خاکزادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
الگوریتمی جدید در استخراج اتوماتیک آبراهههای حوزه آبخیز با استفاده از GIS Programming(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک۸۲
الگوریتمی سریع برای مسیریابی بهینه در مساله اسکان موقت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۶
الگوی طبقه بندی داده های اکتشاف زمینی و ماهواره ایتامرحله معرفی کانسارمس پورفیری بم برپایه سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS))احسان حاج ملاعلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
الگویی برای مکان یابی بر اساس متدهای تصمیم گیری چند معیاره در GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۶
الگویی برای مکان یابی بر اساس متدهای تصمیم گیری چند معیاره در GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۵