مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ژئوشیمی کلاهک کربناتی نئوپروتروزوئیک سازند آهن نواری ریزو(زرند) کرمانمهدی کیانیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه رسوب¬شناسی و زمین¬ساخت فعال منطقه کلارآباد(از چالوس تا سلمانشهر)مهدی توکلی یرکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
الگوهای موجود بر سطح ریپل های ماسه ای و بررسی شباهت آنها با الگوهای ارتعاشی اجساممهدی انصارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
منشاء‌یابی کلوئیدهای رسی و سیلتها در ایستگاه پخش سیلاب کبودرآهنگ بااستفاده از عناصر نادر خاکیمنوچهر امیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی عارضه های حاصله از فرسایش آبی بر روی زمینهای لسی شمال شرقی استان گلستان «مطالعه موردی حوزه آبخیز قرناوه»مصطفی رقیمی -رضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تعیین منشاء اسید سولفوریک (H۲SO۴) و انحلال سنگ­های دیواره­ی تونل آبرسانی نوسود (ازگله، شمال­غرب کرمانشاه)مصطفی اربابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
مقایسه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند داریان در تاقدیس آنه و چاه چلینگر (۳)مریم پورباقرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اقیانوس شناسی- تحول این علم در خلیج فارس- آلودگی خلیج فارسمرتضی-امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین گردهمائی علوم زمین
توصیف خصوصیات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی انواع مختلف دولومیت در سازند سورمه ( معادل سازند عرب ) در میدان سلمان : خلیج فارسرمحمودی، لیلا – آدابی ، محمد حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
رخساره ها، محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند دشتک در ناحیه فارسمحمود حاجیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی اجزای تشکیل­دهنده رسوبات دریاچه ارومیه با استفاده از روش­های آزمایشگاهی وتکنیک شبکه­های عصبی مصنوعیمحمدی، علی; کدخدائی ایلخچی، علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
رسوب دهی رودخانه جاجرود در بالا دست سد لتیانمحمد نخعی ، فرج الله فیاضی، فائضه بوربوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
توالی رسوبی پرمین درمنطقه گدوک (البرز مرکزی) : نهشته های رمپ حاشیه شمالی گندوانامحمد لنکرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نقش بلندی های قدیمی در توالی سیمان ها و مخازن هیدروکربورمحمد علی کاوسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
رخساره ها و محیط های رسوبی سازند الیکا در منطقه بلبل خوان آملمحمد علی قلی نتاج -فرج الله فیاضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در برش نمونه و چاه ۵۵ میدان نفتی گچسارانمحمد علی صالحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت­های سازند جهرم در منطقه دیزجان، شمال غرب سمیرممحمد صفائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
رخساره­ها و محیط رسوبی مقطع شاهزاده علی اکبر شهرضا، اصفهانمحمد صفائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
نقدی بر تئوری دریاهای کلسیتی و آراگونیتی در طول فانروزوئیکمحمد حسین آدابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ریز رخساره سازند آسماری در چاه شماره ۲۵ میدان نفتی گچسارانمحمد اکبری بیرگانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین