مقالات

نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
پتروگرافی و بررسی رخساره های تراورتن های چاه سفید همت آبادچاهریسه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ارتباط جانبی سازند بیدو و گروه مگو در زون گسلی حد فاصل بلوک های یزد و طبس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
Structural and Construction Systems of Reinforced Earth Marine WallDr. Younes Daghighسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه شناسی سکانسی سازند قم در مقطع شوراب با نگرشی بر پارامترهای موثر در تشخیص سطوح اصلی سکانسی و سیستم ترکت‌ها در بررسیهای سطح الارضیآرامه ایمن دوست، عبدالحسین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل رخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در میدان نفتی کوپالآرمین امیدپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ژئوشیمی رسوبی ؛ ابزاری مفید در تفکیک رخساره های ریفی از غیر ریفی : مثالی از ژوراسیک فوقانی البرز غربیابرقانی،آرش آدابی،محمدحسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ارتباط وضعیت آب و هوایی کواترنر فوقانی با موقعیت رسوبی منطقه تهراناحمد پور معتمد- پدرام نادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
رسوب شناسی و بررسی توزیع فلزات سنگین Sr، Cu، Pb و Zn در نهشته­ های دانه ریز تالاب انزلیاردشیر رومیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
آنالیزهای تاریخچه تدفین (Burial Geohistory) رسوبات در چاه های کنگان و نمک کنگان در ناحیه فارسارسلان زینال زاده- رسول اخروی- محمد رضارضایی- محمدرضا کمالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعات رسوب شناختی نهشته­ های عهد حاضر بستر خلیج فارسافسانه دهقان چناریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
چینه¬ نگاری سکانسی سازند تله¬زنگ در برش نمونه و برش سطحی کیالو (جنوب لرستان)افشین زهدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
برآورد فرسایش و رسوبدهی حوضه ابهررود به کمک مدل EPM و GISاکرم افشاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
میکروفاسیس و محیط رسوبی نهشته های کربناته سازند تاربوردر جنوب شرق شیرازالهام یوسف زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی محیط­های رسوبی کواترنری پایانی در دشت خوزستان از طریق مغزه­ های رسوبیالهه رحیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین جدایش های درون مخزنی در مخزن گازی پارس جنوبی با تلفیق مطالعات زمین شناختی، پتروفیزیکی و ژئوشیمیاییامیر حسین عنایتی بیدگلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
استفاده از عناصر فرعی منگنز و آهن در مطالعات سکانس استراتیگرافی، با مثالی از سازند آسماری در میدان نفتی کرنجامیر صابریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ژئومتری، پتروگرافی و ترکیب دولومیت کرتاسهبازرگانی گیلانی، کمال الدین۱- فرامرزی، مریم۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی سازند داریان در ناحیه فارس داخلیبرزگرزندی مرتضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
شبیه‌سازی سیلاب ناشی از سونامی در زون مکران با در نظر گرفتن زلزله‌ احتمالیبهزاد لایقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی عملکرد دیاژنز در تغییرات بافتی آلوکم ها در مخزن آسماری میدان کرنجبهمن سلیمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین