مقالات

نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تاثیر جزایر مصنوعی امارات بر سواحل خلیج فارسدکتر حسین مروتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی های مقدماتی زمین شناسی دریایی خلیج چابهار و خلیج پزم با استفاده از داده های ماهواره ایراضیه لکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی‌های زمین شناسی دریایی و تغییرات زون ساحلی و نزدیک بهساحل در بخش جنوب شرق و شرق دریای خزر با کمک داده‌هایماهواره‌ای تکراریراضیه لکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
شناسایی و تعیین منشا منیزیت در رسوبات بستر دریاچه مهارلوراضیه لکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ویژگیهای رسوبی رسوبات نرم و سطحی شرق دلتای سفید رودراضیه لک علیرضا متدینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خصوصیات مارن‌های حساس به فرسایش در حوزه آبخیز تلخه رودرامین سلماسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه سنگی سازند نیزار و یافته های جدید در مورد مرز این سازندربانی فرد، علی اصغرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی فرسایش و رسوب زایی در حوزه آبخیز سد فرومد (شرق شاهرود)ربانی فرد، علی اصغرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تفسیر تاریخچه رسوبگذاری مخلوط رسوبات سیلیسی آواری- کربناته سازند نیزار(ماستریشتین زیرین) در شمال مشهدربانی فرد،علی اصغر- محبوبی،اسدالله- موسوی حرمی،رضا- نجفی،مهدی- آقایی،سید علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی میکرو فاسیس های کربناته توالی پرمین در برش زالرحیم شعبانیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه کیفی حوضه ساحلی بابلرزا پیروزیان -سید محمدتقی ساداتی پور- محمد ربانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی روند تغییرات نوار ساحلی استان خوزستانرزیتا عسگری – مهندس غریب رضا – دکتر سعید خدابخش- دکتر علی کرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
طبقه بندی سواحل استان خوزستان به روش شپاردرزیتا عسگری گرمی – مهندس غریب رضا – دکتر سعید خدابخش- دکتر علی کرمی خانیکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پراکندگی مواد آلی در رسوبات سطحی شمال غرب خلیج فارسرضا بهبهانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
اجتماعات کربناته سازند تاربور در ناحیه سمیرم (جنوب غرب اصفهان)رضا عزیزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی رخساره های آواری-کربناته سازند تاربور در ناحیه سمیرم (جنوب غرب اصفهان) به همراه ارائه مدل رسوبگذاریرضا عزیزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی رسوب شناسی رسوبات کواترنری دشت شهریاررضا فتحی- جعفر غیومیان- فرج ا... فیاضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی تغییرات اندازه و ترکیب ذرات رودخانه مایان (رودخانه یی با بستر گراولی و شیب زیاد) واقع در جنوب غرب مشهدرضا موسوی حرمی- اسدالله محبوبی- محمد غفوری- محمد خانه باد- ناصر رضاوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
آیا ممکن است اندازه دانه در رودخانه ها به طرف پایین دست افزایش یابد؟ برای مثال: رودخانه کشف رود واقع در شمال استان خراسانرضا موسوی حرمی- اسداله محبوبی- محمد خانه باد- ناصر رضاوند- حسن متین فر- وصال یحیی شیبانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی پتروگرافیکی انواع مختلف دولومیت در سازند آسماری در ناحیه گچسارانرنجبران ،محسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین