مقالات

نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
میکروفاسیس‌ها و محیط رسوبی سازند داریان در بخش ایرانی خلیج‌فارسزهرا ناصری۱ و مریم مرادی۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی رسوبزائی ســـــــــازند هادر حوزه آبخیز سد شهید عباسپور (به تفکیک استانی)سادات فیض نیا- مسعود نصری – حسن نخکوبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تحلیل زمین ساخت و محیط رسوبی واحد دارخونیش دربرش طاقدیس وی (مکران باختری)سجاد عباس علی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
روند تغییرات بافتی و کانی شناسی رسوبات کواترنری دشت بهار، شمالغرب همدانسعید خدابخش و عباس نمازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ژئوشیمیائی دانه های گلاکونیت در سازند های پابده وگورپی، میدان نفتی کرنجرسلیمانی، بهمن۱؛ مهدی پور، ولی۲، و زمانی، فخری(سخنران)۲سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه تأثیر دیاژنز بر ژئوشیمی دولومیتهای بخش بالایی سازند دالان در برش کوه سورمه و میدان پارس جنوبیسمیه پرهامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه رسوب‌شناسی و کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین جنوب‌غرب ایرانسمیه پرهامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی فرایند دولومیتی شدن و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی در بخش بالایی سازند دالان در میدان پارس جنوبی (خلیج فارس)رسمیه پرهام -فرج اله فیاضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی هوازدگی نهشته‎های لسی فلات لسی ایران (مطالعه موردی حوضه قرناوه)سمیه گیاهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
آناتومی حوضه ساحلی بابلسید محمد تقی ساداتی پور-رزا پیروزیان-محمد ربانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از عوارض دیاژنتیک در بازسازی تاریخچه تدفین سازند های زاکین و فراقون در کوه گهگمسید محمد زمانزاده۱، محمد قویدل سیوکی۲ و عبدالحسین امینی۱سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تفسیر محیط رسوبگذاری سازند شوریجه (کرتاسه تحتانی) در شرق حوضه کپه داغسیدرضا-موسوی حرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییپنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی چینه نگاری سکانسی سازند سروک در شمال غرب بهبهان (تنگ ماغر(سیدمحسن آل علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
رخساره‌ها و چینه‌نگاری سکانسی سازند مزدوران در غرب کپه‌داغ بر مبنای داده‌های تحت‌الارضی و سطح‌الارضیسیده زهرا پورحیدرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
تاریخچه رسوبگذاری و موقعیت تکتونیکی منشأ رسوبات نئوکومین (کرتاسه تحتانی) در شمال شرق فریمانسیده مریم مرتضویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مروری بر واحدهای پالئوزوئیک و وجود افقهای کنگلومرائی در پایه سازند لالون در گستره ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ علی حاجی٬ شمال ماکو- روستای خرزسیروس عباسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
تفسیر محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند ساچون در برش الگوشب افروز، روح اللهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی میکروفاسیس­، محیط رسوبی سازند فهلیان در فروافتادگی دزفول در حوضه زاگرس؛ کاربرد آن در پیش­بینی و پراکندگی تخلخلشهرام آورجانی، حسن محسنی، سعید خدابخش، علی غبیشاوی، حسن امیری بختیارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از سیمان کربناته توالیهای آواری در تجزیه وتحلیل تغییرات سطح آب دریا، با مثالی از سازند زیوه در دشت مغانعبدالحسین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مطالعه رسوب شناسی و عوامل زمین شناسی موثر در بار رسوبی رودخانه پلرود، استان گیلانعبدالحسین امینی- کاظم شهبانی گورچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران