مقالات

نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ضرورتهای تفکیک FRST از LST درمطالعات چینه شناسی سکانسی، با مثالهایی از سازندهای آسماری و قمعبدالحسین امینی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تفسیر توالی پاراژنتیکی ماسه سنگها و سنگهای آهکی سازند نیزار ( ماستریشتین زیرین ) در شمال مشهدعلی اصغر ربانی فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات رسوب شناسی و میکرو فونستیک خلیج چابهار (نیمه غربی) و بررسی تاثیر رسوبات بر پراکنش میکروفون هاعلی حبیب نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
زمین شناسی و پتانسیل سنگ منشاء سازند شمشکعلی شکاری فرد ، کاظم سید امامی ، فرانسوا بدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ژئوشیمی و پتروگرافی آلی سازند شمشک در البرز شرقی، شمال ایرانعلی شکاری فرد، کاظم سید امامی و فرانسوا بدنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازندهای ایلام و سروک در میدان نفتی آب تیمورعلی غبیشاویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی منشاً آلودگی های زیست محیطی خلیج چابهار بر اساس مطالعه رسوبات بستر خلیجعلی محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
میکروفاسیس، محیطهای رسوبی وچینه شناسی توالیها ی سازند آسماریعلیر ضا طهماسبی سروستانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی عوامل محدودکننده پتانسیل مخزنی رسوبات سازند میشان در باختر فارسعلیرضا رستگار لاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه رخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی بخش مخزنی سازند سروک در یکی از میادین فروافتادگی دزفولعلیرضا شاکریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
معرفی رخساره ­های لرزه­ای رسوبات خلیج فارس، شمال جزیره قشمغلامرضا حسین­یارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
چینه ­نگاری سکانسی سازند اجاق­ قشلاق و استفاده از پدیده­های دیاژنتیک در تشخیص سطوح اصلی چینه­ای در آن، برش گرمی- دشت مغانفاطمه رمضانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی حساسیت به فرسایش واحدهای سنگ¬شناسی درحوضه آبخیز قره¬چای در همدانفاطمه سادات سلحشورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
رسوب شناسی رودخانه جاجرودفرج الله فیاضی، فائضه بوربوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
رخساره ها و محیط رسوبی سازند نسن در برش منجیر (البرز مرکزی)فرشته نجفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نقش محیط رسوبی بر هیدرواستراتیگرافی و هیدروژئوشیمی منطقه نویزک طالقانفریبا علویانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی رسوبزایی زون ها و دوران های زمین شناسی در حوضه آبریز دریاچه نمکفریدون قدیمی عروس محلهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
رسوب شناسی حوضه آبخیز رودخانه کرج(حوضه گسیل-نسا) با نگرش ویژه بر فرسایش پذیری سازندهافیاضی،فرج الله- فیض نیا،سادات- ثابت قدم،مهدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
معرفی و نامگذاری رسوبات یخچالی قشلاق (شمال شرق مراغه)قادر سعادتی- سعید خدابخشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاریخچه تغییرات سطح آب دریا در ماسه سنگ های گلاکونیتی آلبین- سنومانین شرق کپه داغ بر اساس داده های سطح الارضی و تحت الارضیقاسمی نوقابی، مریم، موسوی حرمی، رضا، نجفی، مهدی، محبوبی، اسداسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین