مقالات

نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
رخساره ها، محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند دشتک در ناحیه فارسمحمود حاجیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
توصیف خصوصیات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی انواع مختلف دولومیت در سازند سورمه ( معادل سازند عرب ) در میدان سلمان : خلیج فارسرمحمودی، لیلا – آدابی ، محمد حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
اقیانوس شناسی- تحول این علم در خلیج فارس- آلودگی خلیج فارسمرتضی-امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسومین گردهمائی علوم زمین
مقایسه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند داریان در تاقدیس آنه و چاه چلینگر (۳)مریم پورباقرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین منشاء اسید سولفوریک (H۲SO۴) و انحلال سنگ­های دیواره­ی تونل آبرسانی نوسود (ازگله، شمال­غرب کرمانشاه)مصطفی اربابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی عارضه های حاصله از فرسایش آبی بر روی زمینهای لسی شمال شرقی استان گلستان «مطالعه موردی حوزه آبخیز قرناوه»مصطفی رقیمی -رضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
منشاء‌یابی کلوئیدهای رسی و سیلتها در ایستگاه پخش سیلاب کبودرآهنگ بااستفاده از عناصر نادر خاکیمنوچهر امیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
الگوهای موجود بر سطح ریپل های ماسه ای و بررسی شباهت آنها با الگوهای ارتعاشی اجساممهدی انصارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه رسوب¬شناسی و زمین¬ساخت فعال منطقه کلارآباد(از چالوس تا سلمانشهر)مهدی توکلی یرکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ژئوشیمی کلاهک کربناتی نئوپروتروزوئیک سازند آهن نواری ریزو(زرند) کرمانمهدی کیانیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه و بررسی کانیهای رسی در آبرفتهای کواترنری غرب ملایرمهرداد اسفندیاری -مهدی امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی تغییرات بافتی با شواهدی بر علل ریزشوندگی به طرف پایین دست رودخانه دهبار واقع در جنوب غرب مشهدموسوی حرمی ، رضا؛ محبوبی ، اسدا… ؛ غفوری ، محمد؛ خانه باد ، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی پیوستگی رسوبی و شناسایی عوامل­کنترل­کننده ریزشوند­گی درطول رودخانه درپرچین- شرق اسفراینموسوی حرمی، رضا؛ محبوبی، اسدا...؛ نجفی، مهدی؛ رستمی زاده، قاسمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی علل تغییرات اندازه ذرات به طرف پایین‌دست و منشأ تولید رسوبات دانه ریز در حوضه آبریز رودخانه خشک- شیرازموسوی حرمی۱، رضا؛ محبوبی۱، اسداله؛ رئیسی۲، عزت‌اله و احمدی۱، عفیفهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
محیط‌های رسوبی کامبرین شرق ایرانمیرعلیرضا حامدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
رسوبات رودخانه ای - پیش رونده در قاعده سیلورین آغازین ایران مرکزی و معرفی سازند جدید شبجرهمیرعلیرضاحامدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه ژئو شیمیایی سازند سروک در برش نمونه واقع در کوه بنگستانناصری، نصرت- آدابی، محمد حسین- قلاوند، هرمزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی زمان تشکیل بالا آمدگی قدیمه کوه بنگستانناصری، نصرت- آدابی، محمد حسین- قلاوند، هرمز-غبیشاوی، علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات رسوب شناسی و برآوردمتوسط با معلق سالانه رودخانه زولاچای (سلماس)نخعی, محمد ـ فیاضی, فرج ا... ـ محمودی , علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
رسوبات آبرفتی گستره تهران (کوهپایه - دشت)نصرالله- خادمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریایینهمین گردهمائی علوم زمین