مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۴۴ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مقایسه آنومالی های طلا براساس نمونه های بلگ ، رسوب آبراهه ای و کانی سنگین در کشور تاجیکستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی حوضه سراب- تبریز- سلماس به جهت اکتشاف اورانیم تیپ ماسه‌سنگی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نقش کنترل کننده‌های ساختاری در شکل‌گیری ذخیره معدنی طلای کوهزاد خراپه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
لزوم و انجام عملیات اکتشاف اورانیوم تیپ رسوبی در کشور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ترکیب بیوتیت در توده های بارور و نابارور همراه با سیستم های مس پورفیری، جنوب کمربند ارومیه -دختر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
زمین شناسی و پترولوژی توده­های نفوذی در محدوده کانسار مس پورفیری کرور، جبال بارز، استان کرمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
شناسائی رگه­های هیدروترمالی کوارتز طلادار از رگه­های کوارتز فاقد کانه­زائی با استفاده از مطالعات مورفولوژی، بافت، ترکیب شیمیائی و خصوصیات طیفی SEM-CL، Chroma SEM-CL و EPMA در کانسار طلای زرترشت، جنوب­غرب جیرفت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
رخداد تیپهای گوناگون کانسارهای سولفید توده ای (VMS) در پهنه سنندج- سیرجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
The Meiduk porphyry copper deposit, northwest of Dehaj-Sarduieh belt(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کانه‌زایی روی-سرب رسوبی-بروندمی (Sedex) در حوضه ریفت پشت قوسی پهنه زریگان-چاه‌میر، شرق بافق، ایران مرکزی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی پتانسیل معدنی لاتریت نیکل دار جنوب قادر آباد(استان فارس)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تعیین منشاء و حرارت سیال کانه‌دار و ارائه مدل ژنتیکی کانسار آهن باشکند با استفاده از مطالعات ژئوشیمی و ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن و گوگرد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
یافته های ایزوتوپی و بررسیهای میکروترمومتری سیالات درگیر در نمونه های بدست آمده از اندیس طلادار تکمه داش (آذربایجان شرقی)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
هنر در علوم زمین کاربرد مقاطع میکروسکوپی سنگها در طراحی دکوراسیون(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی نو بر کانسارهای استراتاباند غیر سولفیدی روی و سرب در ناحیه کوهبنان – بهاباد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
منطقه بندی کانی شناسی و ژئوشیمیایی در کانسار اسکارنی بابا علی (غرب ایران)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مقدمه ای بر ژنز و پتانسیل اقتصادی زئولیت ارجنان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مقایسه داده های ژئوفیزیک هوایی و سنجنده Aster برای تعیین مناطق دگرسان شده چهار گنبد استان کرمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
معدن قدیمی بزبره در شمال خاوری لوشان، نمونه ای از کانیسازی روی و سرب تیپ MVT: زمین شناسی، کانی سازی و کانی شناسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه نحوه توزیع عناصر نادر خاکی (REE) در بخش بوکسیت سخت کانسار بوکسیت جاجرم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران